Svårt att förutse seismisk aktivitet

30 mars 2023

Den brytning som LKAB tillämpar i underjordsgruvorna i Malmberget och Kiruna ger upphov till seismisk aktivitet. Kortfattat innebär det att när den naturliga bergsspänningen förändras och letar nya vägar frigörs energi som resulterar i att det som brukar kallas för skakningar, sättningar eller skalv ibland känns ute i samhället.

– Seismiska händelser är mycket svåra att förutse, men vi övervakar all aktivitet och gör det vi kan för att försöka minimera skakningarna, säger Jonas Söderlund, gruppchef miljö i Malmberget.

Med hjälp av drygt 150 mätinstrument fördelat både ovan och under jord registreras rörelserna i berget. All data samlas in och analyseras noggrant. 

– Om vi tittar generellt så uppstod det färre händelser 2022 än 2021 i Malmberget, medan vi kan se en viss ökning i antalet händelser under början av 2023. Det säger däremot ingenting om hur det kommer se ut resten av året, säger Jonas Söderlund. 

Verksamheten är strikt reglerad genom tillstånd enligt miljöbalken. I tillståndet finns villkor som anger vilka vibrationsnivåer som är tillåtna och när LKAB behöver verka för att avveckla bostäder. 

– Trots att en skakning kan kännas ute i samhället är det viktigt att komma ihåg att vi aldrig bryter malm under områden där människor bor eller vistas, säger Jonas Söderlund. 

De allra flesta händelserna är så små att de inte märks av. På lkab.com rapporterar vi alla seismiska händelser som uppfyller något av följande: