Stora projekt och öppna frågor håller nere byggkostnader

8 oktober 2021

Det råder högkonjunktur på byggmarknaden i Malmfälten, de stora samhällsomvandlingarna gör att mycket ska byggas på kort tid. Det går dock att hålla kostnaderna i schack och skapa bostäder med rimliga hyresnivåer.– Vi har en aktiv dialog med entreprenörerna och gör stora upphandlingar, säger Tom Sterner, strategisk inköpare.

Totalt kommer cirka 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostad- och lokalytor att ersättas. Det innebär att omkring 10 000 människor, ungefär en fjärdedel av Malmfältens befolkning, kommer att behöva flytta när gruvornas fortsatta brytning kräver tillgång till mer mark.

– Vi befinner oss just nu i den kanske mest intensiva byggfasen med många stora projekt på båda våra orter. Kiruna nya centrum håller på att uppföras och i Gällivare byggs det flera nya bostadsområden plus kommunala anläggningar, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar.

Att så mycket ska uppföras samtidigt, och att byggmarknaden är het även i övriga landet, betyder att det krävs extra ansträngningar för att hålla nere kostnaderna. Alltför höga byggkostnader riskerar annars att driva upp även hyresnivåerna, för även om LKAB står för kostnaden när fastigheter ska ersättas på grund av påverkan från gruvbrytningen så måste nya projekt gå att räkna hem ekonomiskt.

– Om vi skulle subventionera hyreskostnader genom att bygga dyrt och hyra ut alltför billigt så skulle vi slå undan benen på alla bygg- och bostadsföretag som vill investera i Malmfälten. De skulle inte kunna hyra ut sina fastigheter så att det täckte deras kostnader, och därmed skulle det byggas mindre här uppe. Vi vill ju tvärtom att det kommer fler aktörer som bidrar till ett större bostadsutbud, eftersom vi ser hur många som vill flytta hit och arbeta med exempelvis LKAB:s stora omställning till koldioxidfri produktion, säger Stefan Hämäläinen.

När LKAB ska upphandla nya byggprojekt försöker man därför till exempel skapa så stora projekt som möjligt där det går, eftersom det ger kostnadseffektiviseringar. Men inte alltför stora, för då minskar antalet bolag som har möjlighet att lämna anbud. Fortfarande genomförs också många medelstora och mindre projekt. Dessutom försöker LKAB vara så öppna det går i förfrågningarna, och ha en aktiv dialog med entreprenörerna om hur kostnaderna kan hållas nere.

– Det är ju entreprenörerna som är experter på att bygga, de vet var det går att vara kostnadseffektiv och ändå få ett slutresultat av hög kvalitet. Därför försöker vi öppna för att lyssna på dem, och efterfrågar också deras standardlösningar i stället för att komma med väldigt specifika krav. De är ju intresserade av att få nya affärer, så vi tycker det har fungerat väldigt bra hittills att tillsammans med dem hålla kostnaderna nere, säger Tom Sterner, strategisk inköpare för samhällsomvandlingen på LKAB.