Stor urspårning på Malmbanan visar behov av dubbelspår

29 november 2021
En grupp personer i varselkläder står vid tågspår.

Ett lastat malmtåg spårade ur på Malmbanan mellan Sikträsk och Lina älv söndag 7 november. 38 vagnar gick av spåret och många totalförstördes. Trafiken kom igång måndag 15 november.

– Det här visar ännu en gång hur känslig vår leveranskedja är, vi behöver dubbelspår nu, säger Jan Lundgren, logistikchef och vd för LKAB Malmtrafik.

Lokföraren klarade sig utan skador, men skadorna på banvall, spår och kontaktledning blev stora, utöver de havererade vagnarna. Tåget var lastat med MAF, anrikad järnmalm i sandform som skulle levereras från Malmberget till hamnen i Narvik.

– Vi har under många år påtalat behovet av att Malmbanan ska byggas ut till dubbelspår. Det handlar dels om att öka kapaciteten så den matchar vår planerade ökning av produktionen, men det handlar också om att minska känsligheten för störningar, säger Jan Lundgren.

2020 levererade LKAB 28,5 miljoner ton järnmalmsprodukter med en omsättning på 34 miljarder kronor. Fram till tredje kvartalet 2021 är leveranserna 20 miljoner ton och omsättningen 40 miljarder kronor.

– Det här är den tyngst belastade järnvägssträckan i hela Sverige och vår enda väg för att förse våra kunder. Orsaken till urspårningen ska utredas, men oavsett vad den är visar detta ännu en gång hur viktig frågan om sträckans tillgänglighet är. Det måste nu satsas rejält på järnvägen så Malmbanan inte blir den industriella omställningens getingmidja, säger Jan Lundgren.

LKAB:s röjningsstyrka rensade spåret från malmvagnarna som spårat ur och låg tätt ihoptryckta. Sen tog Trafikverket över och reparerade skadorna så trafiken kunde återupptas tidigt på morgonen måndag 15 november. Olycksorsaken utreds av Statens haverikommission.

– Ett stort tack till alla som har varit på platsen och arbetat säkert och engagerat med röjningen, eller med planering och problemlösning på distans, liksom till dem som täckt upp för kollegorna som varit ute i fält. Här har vi på LKAB, Trafikverket och våra entreprenörer verkligen visat vad som kan åstadkommas när vi anstränger oss tillsammans, säger Jan Lundgren.

Urspårning1.jpg
Urspårningen skedde mellan Sikträsk och Lina älv. 38 vagnar gick av rälsen och flera kontaktledningsstolpar revs ner.
Urspårning3.jpg
Utredare från Statens haverikommission sökte spår under röjningsarbetet.