Snusdosan är sist ut i kvarteret Ortdrivaren

22 januari 2024

Arbetet med att avveckla höghuset Snusdosan, som är sista kvarvarande byggnaderna i Kvarteret Ortdrivaren pågår just nu.

–  Byggnaden är hög, och rivningen sker med en särskild typ av höghöjdsrivare, plus att vi har byggt en typ av ramp för att nå upp och riva på ett säkert sätt, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare på LKAB.

I kvarteret Ortdrivaren och granne med Snusdosan har även Spottkoppen och bostadslängorna Mullbänken och Berlinmuren, varav samtliga är ritade av arkitekten Ralph Erskine, stått.

  Planen är att hela kvarteret ska vara avvecklat under första kvartalet 2024.  Det blir först till hösten arbetet med terrassering, vilket innebär att man återställer området så nära ursprunglig mark som möjligt, och markåterställning kommer att vara klar. Det ska bli en bra parkmiljö med olika höjder, säger Nilsson Sarri.

Avvecklingsarbetet är omfattande, och stor hänsyn tas till miljön.

Vi strävar efter att ha en så stor återvinning som möjligt, och i tidigare projekt har man legat på mellan 96 och 98 procent. Det beror även på hur mycket farligt avfall som finns i området som måste deponeras systematiskt, och inte kan återanvändas, säger Nilsson Sarri.

Arbetet som utförs på snusdosan även i de kommande faserna av avvecklingen, är en så kallad tungrivning, vilket innebär att det enda som finns kvar att avveckla är stommen.  

– Innan tungrivningen startar har sanering gjorts, och selektivrivningen avslutats invändigt. Vi har även tagit tillvara allt som anses vara i bra skick för återbruk, som exempelvis vitvaror, dörrar och fönster, säger Nilsson Sarri.

På plats jobbar olika arbetslag med avvecklingen och totalt upp emot 90 personer. Under jul och nyår pausades arbetet under några veckor, och även de som jobbar har även de fått ledigt över jul- och nyårshelgerna.

–  De olika faserna i avvecklingen kräver noggrann planering för att få arbetstider och arbetet att fungera de kommande faserna av avvecklingen, säger Nilsson Sarri.

Nu har arbetet kommit igång igen, men yttre faktorer påverkar tid och arbete.

– Väder, och framförallt vind kan påverka avvecklingen. Vid behov måste vi kunna vattna för att smutsa ner så lite som möjligt då vi har höga krav på damm-bekämpning, säger Nilsson Sarri.

För att komma upp i höjd har en speciell ramp byggts som maskinen står på och påverkar belastning.

– Vi river alltid med säkerheten först och har med hjälp av konstruktörer tagit fram omfattande beräkningar sett till exempelvis belastning på rampen. Ju lättare huset blir desto mer måste vi stabilisera rampen, exempelvis genom olika fraktioner och spontar för att den ska hållas på plats, säger Kent Nilsson Sarri.

Dessutom pågår avveckling i ytterligare tre kvarter i samma område, Grundläggaren, Provtagaren och Malörten. I kvarter Grundläggaren har allt avvecklats. Där stod Centrumhuset, Palladium och byggnaden där frisören Berit- och Lasse haft sina lokaler, även byggnaden kallad Martinssons hörna.

I Kvarter Provtagaren ingår bland annat Safari-huset och byggnadskomplexet där Bokhandeln och Vildmarkshörnan var belägna. I Malörten står före detta bibliotekeket, Busstationen och flerfamiljshus.

Parallellt sker avveckling av exempelvis Hjalmar Lundbohmsskolan, Bolagsskolan och kvarteret Filaren, vilket är höghuset inne i gamla centrum där bland annat Intersport har legat, och den så kallade Fiskodlingen vid infarten till LKAB:s industriområde. Samtliga områden är inhägnade.