Schaktrenoveringar säkrar framtidens underjordsbrytning

4 oktober 2018
Tre personer i arbetskläder.
Björn Jonsson, Carina Adermalm och Ulf Öhlund styr schaktrenoveringarna i Kirunagruvan.

Bergschakten i Kirunagruvan genomgår fortlöpande renovering. Renoveringarna krävs för att LKAB ska kunna fortsätta med underjordsbrytning och är en viktig del i produktionskedjan.

I takt med att LKAB spränger sig djupare ner under berget, desto högre blir bergspänningarna. Det leder till rörelser i berget, så kallade seismiska aktiviteter. När den nya huvudnivån flyttades ner till nivå 1 365 ökade bergspänningarna med 40 procent. Kombinationen av seismiska aktiviteter och bergets egenskap leder till utfall i schaktens väggar. Det skapar högre spänningskoncentration kring schakten. I mars 2015 tillkom en arbetsgrupp, schaktgruppen, som har i uppdrag att renovera bergschakten och råda bot på problematiken.– Vi renoverar nio etapper per år, alltså cirka 900 meter schakt, säger Björn Jonsson, produktionschef för schaktgruppen.

Stenblock släpper från bergväggen, ramlar ner och pluggar igen hålet.– Vi gjuter igen och borrar om schakten på nytt, men det krävs många förberedelser innan vi kan genomföra det momentet, säger Carina Adermalm, tidsplanerare.När schaktgruppen, i samråd med lastningen, har tagit bort ett schakt från produktionen töms det och filmas för att se hur det ser ut och hur stort det är. Därefter rengörs schaktet.– Vi tätar hål så att det inte läcker ut något på nivåer nedanför. Varje etapp är 100 meter, så det är långa schakt. Vi bygger en grind som skydd för att ingen ska falla ner i schaktet. Säkerheten är viktig, säger Carina Adermalm.

När alla skivor har kontrollerats är det dags för media att ordna med el och vatten. Därefter fylls schaktet med betong.– Vi fyller drygt 400 kubikmeter betong per dygn. Totalt blir det cirka 10 000 – 25 000 kubikmeter beroende på schaktets storlek. Det tar cirka 50 dagar att fylla schaktet, men då arbetar vi med flera samtidigt, säger Björn Jonsson.

Arbetet är omfattande, men renoveringarna krävs löpande för att LKAB ska kunna fortsätta med underjordsbrytningen. Det finns totalt 38 schakt i Kirunagruvan. Just nu gjuts två schakt, schakt 344 och 302. De beräknas vara klara i februari nästa år. En renovering tar cirka sju till nio månader. Tillgängligheten är viktig.– Vi måste kunna producera samtidigt. Åtkomligheten får inte störa produktionen. Hittills i år har vi renoverat klart två schakt, säger Ulf Öhlund, byggledare.En annan utmaning är att se till att betongbilarna håller sin tidplan, då det bara finns en betongstation i Kiruna.– Det är viktigt att få flyt på körningarna. Vi är beroende av så många runt om i produktionen för att vårt jobb ska rulla på, säger Ulf Öhlund.