Säkerhetsfokus genom hela projektet

4 maj 2020
Två personer framför lagerbyggnad.
Thomas Määttä, projektchef och Heléne Rundgren, KMA-utvecklare framför det nya rågodslagret i Svappavaara. Foto: Stefan Emmoth

Bygget av det nya rågodslagret i Svappavaara är inne på den sista etappen. – Det rullar på enligt plan och vi har haft ett bra säkerhetsfokus under hela projektet, säger projektchef Thomas Määttä.

Redan i uppstarten beslutades att regelbundna säkerhetsmöten skulle hållas. Heléne Rundgren, KMA-utvecklare, var initiativtagare.

– Jag insåg att jag inte kunde vara med överallt men jag såg att en säkerhetsgrupp kunde vara en bra idé. Där kunde vi prata om frågor som rör säkerhet. Vi har träffats var femte vecka, säger hon.

I säkerhetsarbetet ingår risk-, tillbuds- och olycksfallsrapportering som KMA-utvecklaren sammanställer. Heléne Rundgren ville försöka göra arbetet mer proaktivt.

En förutsättning för det är att alla rapporterar i samma system och att det som rapporteras in tas på allvar. Alla entreprenörer fick en användare i Synergi.

– Det är viktigt att vi hela tiden jobbar med förbättringar kring frågor som hindrar de olika parterna att jobba på ett säkert sätt. Det handlar om att agera på risker och tillbud och ge återkoppling till de berörda. Vi har fokuserat mycket på att följa upp aktiviteter, säger hon.

Säkerhetsmötena har hittills haft god uppslutning och deltagarna varierar beroende på vilka entreprenörer som för tillfället har uppdrag i projektet.

– Även entreprenörerna delar med sig av sitt arbete kring hur de arbetar med säkerhet. Vi vill inte uppfattas som kontrollerade utan istället att vi ska samverka kring säkerhet. Att vi synkar ihop oss, säger Heléne Rundgren.

– Vi har fokus på säkerhet från styrgruppsmöte hela vägen ner till avstämningsmöte på daglig basis. Vi tar tag i frågor och det är en viktig signal. Säkerhetsmötena har definitivt påverkat hela projektet och skapat ett engagemang på individnivå. Det här är ett arbetssätt vi kommer att använda oss av även i andra projekt, säger Thomas Määttä.