Rökutveckling i elcentral

18 februari 2021

Rökutveckling upptäcktes vid 13-tiden idag i en elcentral på 230 meters nivån vid truckstollen, en tunnel intill förädlingsverken på industriområdet i Kiruna. Elskåpet hade slocknat när brandkåren kom fram till platsen. Insatsen är avbruten.​