Rekordår för produktionen

11 mars 2019
Upplysta byggnader i vintermiljö.
Verken i Kiruna levererar rekord. KA3/KK4 gjorde sitt bästa produktionsår hittills under 2018.

År 2018 gick till historien som det bästa produktionsåret hittills i KA3/KK4. Det skedde genom målmedvetenhet, lagarbete och med fokus på störningar.– Vår prioritet ligger nu på en bra arbetsmiljö, med en hög och stabil produktion, säger Helena Ojanlatva, sektionschef norra förädling, KA3/KK4.

Året började tufft. Ett slitet grateband i KK4 orsakade konsekvenser i alla följande led.– Personalen fick hantera spill under dygnets alla timmar. Det krävdes en hel del kraft av alla för att hantera det, säger Helena Ojanlatva.Sedan kom det stora haveriet. Gratebandet gick sönder just innan planerat FU-stopp och medförde ett förlängt stopp och ökade kostnader.– Det finns över 10 000 objekt i ett pelletsverk, då gäller det att ha koll på alla detaljer. Allt hänger på drift och underhåll. Vi måste öka tempot, inte för fort men ändå med en rimlig fart. Det kräver att alla samarbetar. Vi har bra förutsättningar då anrikning och pelletsverk har byggts ihop, och vi har ett gott samtalsklimat, säger Kristian Suup, underhållsingenjör norra förädling KA3/KK4.

En ny strategi togs fram gällande gratebandsbytet. I kombination med en ökad produktionstakt och störningsbilden som har varit, kommer gratebandet bytas ut vart tredje år i stället för vart femte år.– Vi ökar hela tiden produktionstakten, då ser vi också hur mycket störningar det blir. Det kommer att ge resultat framöver, säger Kristian Suup.Ett annan stor utmaning är arbetsmiljön, framförallt i maskinhuset och utfrakten i KK4. I egen regi har mindre projekt såsom dysramper och försök med omdragning av DU-kanaler genomförts. Projektledningen har initierat ett projekt där gruppen tillsammans med en projektledare ska se över vad som kan göras och i vilken ordning, för att få ett samlat grepp över aktiviteter.

Ett annat moment som orsakar störningar är slagg (påbyggnader) som täpper igen pelletsmaskinen vid hög och stabil drift. Genom att systematiskt skjuta bort påbyggnaderna med en industrikanon som avlossar cirka 300 – 400 skott en gång i veckan, kan produktionen rulla på.– En utveckling av industrikanonen har skett för att underlätta detta arbete som är tungt och utförs i en mycket varm miljö. Förbättringarna har medfört att arbetsmomentet är lättare att genomföra och med en högre precision, säger Helena Ojanlatva.KK4 har idag sex rullkretsar som måste stoppas några gånger per år för underhållsarbeten. Genom att kombinera avställningar med inplanerade dygnsstopp och FU-stopp, uppnås en så hög och jämn produktionstakt som möjligt.

– Vi har goda förutsättningar för att leverera bra och nå de mål som är uppsatta. Januari i år har inletts bra, vi har haft en tillgänglighet på 98 procent, säger Kristian Suup.Även i KA3 ligger fokus på ständiga förbättringar och att hålla en dialog med alla parter. Att matcha underhåll mot den ständigt ökade produktionstakten är en utmaning.– Vi har jobbat mot målen och minskat störningsbilden, det är tredje året i rad som vi har lyckats öka produktvolymen, säger Roger Marjavaara, underhållsingenjör norra förädling, KA3/KK4.– Nu gäller det att driva utvecklingen framåt och spänna bågen. En av nyckelfaktorerna är att fortsatt förbättra samverkan mellan drift och underhåll, säger Simon Töyrä, processingenjör norra förädling, KA3/KK4.

Fler fina produktionsrekord under 2018:

I Malmberget: 

”En stor eloge till alla i gruvan och i förädlingen som möjliggjort produktionsresultaten.” – Anders Henriksson, förädlingschef i Malmberget

I Kiruna: 

(Inom parentes anges resultatet för 2017 om inget annat anges)

”Ett fint resultat volymmässigt, som inte hade kunnat förverkligas utan att hela kedjan hänger ihop. Ett stort tack till alla inblandade organisationer som har bidragit.” – Jan Carlsten, förädlingschef i Kiruna