Över 1 000 olycksfria dagar

28 maj 2019
Två personer vid maskin.
Benjamin Krutrök och Liselott Mukka-Juhlén, två av medarbetarna i betongfabriken i Kiruna. Fabriken har idag bland de största produktionskapaciteterna i landet.

Säkerheten först har kommunicerats flitigt i verksamheten under de senaste åren och både chefer och medarbetare vittnar om en allt högre medvetandegrad. På betongfabriken på Unio-området i Kiruna har gediget arbete gett en fin skörd.

Flera delar av bolagets verksamheter visar på allt bättre olycksfallsstatistik, bland annat LKAB Mekaniska som i förra veckan firade 365 dagar utan olycksfall med frånvaro. Betongfabriken på Unio-området i Kiruna har nu nått över 1 000 dagar och Niclas Hedin, sektionschef på LKAB Berg & Betong, har goda förhoppningar om att det ska bli flera tusen till.– I grunden tror jag inte att vi jobbar vare sig mer eller mindre med säkerhetsarbetet än andra men jag upplever att vi är duktiga på att påminna varandra om olika riskfyllda arbetsmoment, säger han, och fortsätter:– Vi har dessutom en låg personalomsättning och det är ett kvitto på trivsel men samtidigt bidrar det ju till att kollegorna får inarbetade arbetssätt.

Betongfabriken som byggdes 2009 är en så kallad fast anläggning, det vill säga en där medarbetarna är verksamma på ett och samma ställe, och dessa har ofta en något bättre olycksfallsstatistik än rörliga även om så inte alltid är fallet. Genomförda undersökningar visar oftast att anledningarna till god statistik är fler än en.– Det är klart att det kan vara enklare i en fast anläggning men vad vi gör är att vi sätter stort värde på att systematiskt beta av riskrapporterna från Synergi och dammar också av dem kontinuerligt för åtgärdsbedömningar.

Dagen firades av medarbetarna på betongfabriken med marsipantårta, självfallet i varumärkesriktig blå färg.– Jag skulle säga att tjejerna och killarna på fabriken gör ett kanonjobb och det är anledningen till statistiken.

Under föregående år har en ny betongstation byggts som kommer tas i produktion parallellt med den gamla. Fabriken kommer formellt invigas i sommar och syftet är ett ökat betongbehov från samhällsomvandlingen i Kiruna.– Enda tiden den nuvarande fabriken kan stå för underhåll är på natten. Annars producerar vi för fullt. Med den nya anläggningen får vi större flexibilitet och ett tillskott i kapacitet, säger Niclas Hedin.