Oro för framtiden med nya transportplanen

1 september 2017
Tåg med järnmalm.
LKAB:s Malmtåg på väg mot Narvik.

LKAB. – Ett mikrosteg i rätt riktning, alldeles för litet. Får vi inte en bättre plan äventyras LKAB:s långsiktiga utveckling. Om Malmbanan blir ett hinder för LKAB att nå våra kunder innebär det ett långsiktigt hot mot LKAB, säger Bo Krogvig, Informationsdirektör.

I trafikverkets förslag till ny transportplan till 2029 nämns tre projekt om berör LKAB. Allra viktigast är LKAB:s livsnerv och pulsåder, Malmbanan. Men planen är snål mot Malmbanan. Bara ett projekt nämns, ökat axellast från Malmberget till Luleå, ett projekt som redan körs.

LKAB behöver både ökat axellast på hela Malmbanan och ett framtida dubbelspår mellan Kiruna och Narvik. Det är redan trångt på spåret och efter 2020 är trafikmängden fylld med nuvarande kapacitet. Det innebär stopp för LKAB:s utvecklingsmöjligheter.

– Sträckan mellan Kiruna och Narvik är den viktigaste bandelen. För denna sträcka nämns ingenting alls. Där transporterar LKAB 75 procent av våra produkter. Tystnaden är mycket oroväckande och absolut inte hållbar, säger Bo Krogvig.

Provdrift med tåg som lastar för 32,5 ton axellast har pågått i två år på södra omloppet mellan Malmberget och Luleå. Senaste året har två tåg om dagen lastat till den nya maxvikten 110 ton per järnvägsvagn den senaste perioden. Provdriften har avslutats 1 september. Där väntar LKAB nu på beslut om permanent drift med 32,5 ton axellast.

Anders Björnström, Vd för LKAB Malmtrafik kommenterar:

– Det enda som nämns i transportplanen är banförstärkningar på södra omloppet, kopplat till ökad axellast. På norra omloppet nämns ingenting. Det är katastrofalt. Där pågår ett projekt med Trafikverket och BaneNor där provdrift med ökad axellast är planerad redan nästa år. BaneNor har givit besked att de är beredda att starta provtrafik med ökad axellast nästa år. På svensk sida krävs en vissa förstärkningsåtgärder. Vi hade hoppats att det skulle finnas med i planen Det blir ett stort avbräck för Sverige och för LKA om projektet blir försenat. Det verkar som om Trafikverket har gjort prioriteringar men inte förstått att vi behöver en kapacitetsökning i båda riktningar, säger han.

Även på mellansträckan mellan Kiruna och Malmberget behövs investeringar, t ex en ny förlängd mötesplats för att ta bort en flaskhals. Det finns inte heller med i planen.

– Hela Malmbanan riskerar nu att bli halt. Vi har ingen nytta av ökad axellast på en bandel om inte resten följer med. Eftersom det redan är trångt på Malmbanan är ökad axellast så viktig. När varje malmtåg kan öka lasten med tio procent innebär det ett smart utvecklingsutrymme för LKAB de närmaste åren på lika stor ökning av transportkapaciteten på befintlig bana och materiel. Det är ett utrymme Trafikverkets transportplan nu riskerar att stänga eller försena allvarligt, säger Bo Krogvig.

– Ökad axellast är också ett första steg mot ett dubbelspår mellan Kiruna och Narvik. Det är nästa steg i utvecklingen och helt nödvändigt när nuvarande trafikkapacitet är fylld. Det kan gå snabbt. LKAB planerar att öka produktionen med fem procent om året. Godstrafiken ökar starkt. Persontrafiken ökar också. Den norska fiskindustrin skall mångdubbla exporten av lax. Det är katastrofalt att ett dubbelspår inte nämns i transportplanen, säger Bo Krogvig.

LKAB har även stöttat planerna på en ny kustjärnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.

– Den bandelen gynnar främst våra kunder, som SSAB. LKAB är också beroende av investeringen eftersom vi tar in en del av våra råmaterial och förnödenheter via järnväg. Även persontransporterna blir bättre. Norrbotniabanan innebär att Sverige får dubbelspårig förbindelse med norra delen av landet. Det minskar sårbarheten, säger Bo Krogvig.

LKAB kommer nu att sätta in alla resurser på att påverka innehållet i transportplanen, när planen nu går ut på remiss. Den skall beslutats nästa år.

– Det blir täta kontakter med politiker och myndigheter den närmaste tiden. Vi i LKAB måste säkra våra utvecklingsmöjligheter, vår konkurrenskraft och vår långsiktiga överlevnad. Järnvägen får inte bli ett hinder för LKAB, säger Bo Krogvig.

Bo Krogvig, informationsdirektör, LKAB, besviken över nya transportplanen.

Anders Björnström, vd i LKAB Malmtrafik, känner oro över att planen inte behandlar Malmbanan och dubbelspår.