Öppningen ovanför ViRi-malmerna har visat aktivitet

1 oktober 2010

Den senaste tiden har öppningen ovanför ViRi-malmerna visat aktivitet. Öppningen vidgas i samband med frostsprängningar. Stora temperaturskillnader mellan natt och dag under höstveckorna leder till aktivitet i ytan kring öppningen.
Därför hörs ett muller från öppningen och större bergsläpp från kanterna ger upphov till skakningar lokalt runt hålet. Det rasar från de lodräta väggarna på hängsidan i gropen. Bergsläppen i öppningen tillhör det normala förloppet.

Storleken på Viri-gropen är idag 270 x 150 meter med ett djup på 100 m.
ViRi-malmerna ligger på avstånd från Malmberget, där LKABs mätplintar inte givit några större utslag från ViRi. Viri står för Vitåfors/Ridderstolpe och är namnen på två av malmkropparna i Malmberget.

Kontaktperson LKAB: Thomas Savilahti, telefon 0970-76323

 

Det mullrar från ViRi. Öppningen visar större aktivitet i höst i samband med stora temperaturskillnader mellan dag och natt som ger upphov till frostsprängningar. Aktiviteten sker i hängväggen på ytan vid Viri-öppningen.