Olga och Igor hjälper till att kvalitetssäkra produkterna

2 mars 2017
Person sitter i kontorsstol framför två datorskärmar
Johannes Ekhorn, analystekniker, styr robotar i labbet.

Olga och Igor är robotar som jobbar för högtryck med kvalitetskontroll av LKAB:s pellets. Täta analyser styr produktionen.– Labbet är som ett Kinderägg med tre goda saker. Vi tar prover, servar och opererar robotarna, säger Jeanne Krook, produktionschef vid avdelningen för kvalitetskontroll.

Kontroller och analyssvar är grunden till kvalitetssäkring av pellets. Provtagningarna görs både manuellt och automatiskt, 365 dagar om året.– Vi tar bland annat prover och utför analyser av pelletskoncentratet och tillsatsmedel från samtliga förädlingsverk, säger Johannes Ekhorn, analystekniker.

Det ställer krav på stor flexibilitet men framförallt på ett engagemang, nytänkande och ansvar.– Den kemiska sammansättningen är oerhört viktig för en så bra slutprodukt som möjligt. Gränserna för godkänt och icke godkänt kan vara små. Analysresultaten från de manuella och automatiska provtagningarna registreras och skapar en bild över läget, som kontrollrumsoperatörerna i verken kan orientera och styra efter. Vi är som en kvalitetskarta för produktionen, säger Jeanne Krook.

Avdelningen hanterar omkring 120 manuella prover under ett dygn. Därtill utförs ett stort antal analyser automatiskt från nio olika platser i förädlingsverken. Proverna analyseras av robotarna Olga och Igor. De automatiska proverna kommer från processflödet och skickas med rörpost till robotarna.– I robotcirklarna finkrossas godset och pressas i provringar. Därefter transporteras proverna till två röntgenapparater som analyserar godset utifrån den kemiska sammansättningen, säger Johannes Ekhorn.Resultatet överförs digitalt och kan avläsas i realtid. Därmed är resultatet från de manuella och automatiska analyserna en nyckelfaktor för kvalitetssäkra produkter.– Regelbundna och dagliga kontroller görs på robotcirklarna och röntgenapparaterna. Många gånger handlar det om att lösa problem och utföra reparationer. Därför är det ett arbete som ställer krav på både flexibilitet och engagemang, säger Johannes Ekhorn.

De två robotcirklarna Olga och Igor är en kvalitetssäkring för kontinuerliga och tillförlitliga analyser. De hanterar omkring 450 analyser per dygn och övervakas från ett kontrollrum intill. Resultaten registreras och granskas i realtid. Det innebär att justeringar av exempelvis tillsatsmedel kan göras direkt från förädlingsverkens kontrollrum.– Olga var först ut och fick sällskap av Igor några år senare. Det innebär att vi inte blir helt stående om en robotcirkel inte fungerar, säger Jeanne Krook.