Ministrar tar Malmbanan till Barentsmötet

11 oktober 2011

Från vänster: Norges utrikesminister Jonas Gahr Störe, Sveriges utrikesminister Carl Bildt samt LKAB:s vd Lars-Eric Aaro.

Kl 10:10 i förmiddags avgick malmtåget från Narvik station med Sveriges utrikesminister Carl Bildt, Norges utrikesminister Jonas Gahr Störe samt LKAB:s vd Lars-Eric Aaro i loket. Målet för resan är Kiruna och Barentsrådets utrikesministermöte som arrangeras 11-12 oktober.

– Ett sådant här ministerbesök är oerhört viktigt för LKAB och regionen eftersom det är ett ypperligt tillfälle för oss att visa vilka möjligheter som Barents råvaruresurser har för Europa. Men också hur extremt betydelsefull infrastrukturen är för en effektiv konkurrenskraft i världen, säger LKAB:s vd Lars-Eric Aaro.

Barentsrådets möte i Kiruna markerar slutet för Sveriges tvååriga ordförandeskap som nu lämnas över till Norge. Att just Kiruna valts till mötesplats har främst att göra med det fokus som Sverige arbetat med under sitt ordförandeskap, en miljömässigt hållbar ekonomisk utveckling i Barentsregionen. Regionen är världsledande på att ta tillvara på sina stora skogs-, mineral- och energiresurser på ett effektivt och miljömässigt hållbart sätt och i detta spelar LKAB en betydande roll.

Väl framme i Kiruna sammanstrålar Sveriges och Norges utrikesministrar med FinIands utrikesminister, Erkki Tuomioja, Rysslands utrikesminister, Sergej Lavrov, samt ett antal statssekreterare och delegater. Sammanlagt drygt 100 gäster. Därefter väntar ett fullspäckat schema med bland annat besök på Esrange, middag i Kiruna Stadshus, Barentsrådets sammanträde i Kirunagruvan samt ett antal presskonferenser.

I samband med Barentsrådets sammanträde kommer det svenska ordförandeskapet att redogöras och en kommuniké antas kring ett fortsatt Barentssamarbete. Samtidigt som ordförandeskapet i Barentsrådet överlämnas till Norge så överlämnar också norska Troms fylke ordförandeskapet i Barents regionråd till Norrbottens län. Ordförande i Barents regionråd blir Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson.

Foto: Rune Dahl