Med utökat fokus på anläggningssäkerhet

20 april 2020
Person i hjälm och arbetskläder.
Johan Siikavuopio, planerare på Anläggningsservice i Sovringen, Kiruna. FOTO: Fredric Alm

Jan Carlsten, avdelningschef för Norra Förädling berättar om arbetet med anläggningssäkerhet och underhåll i förädlingsverken i Kiruna:– Vi arbetar med utökat fokus i fortvarighet på anläggningssäkerhet och tillsätter resurser som specifikt kommer att jobba med detta. Vi försöker samtidigt skapa oss en helhetsbild över hur våra anläggningar mår, främst vad gäller rost och betong men också våra trycksatta anordningar, och lägga upp en strategi efter det. Vi kommer i samband med det även behöva se över vattenkvaliteten för att rena vattnet från salter som annars leder till rostangrepp.

– Vi genomför besiktningar på balkar under gångbryggor, traverser, gallerdurkar och skyddsräcken – allt ska gås igenom. Att arbeta i verken ska kännas tryggt och säkert. En av åtgärderna som vi gör är att ersätta stegvägar med trappsteg i så stor utsträckning som möjligt. Under första halvan av 2020 hoppas vi också på att få klart en interaktiv utbildning inom säkra gångvägar, berättar Stig Lautakoski, produktionschef, Norra Förädling Anrikning.

På Anläggningsservice i Sovringen (NMS), arbetar man med allt ifrån fastighetsskötsel till att ansvara för lyftanordningar och säkra gångvägarna runt maskiner. Under hösten har personalstyrkan utökats med en tillsyningsman, planerare samt en projektingenjör som stöttar arbetsmiljöförbättringar. – Alla arbetsplatser på Sovringen jobbar på något sätt med anläggningssäkerhet. Ser vi en säkerhetsrisk spärrar vi av och säkrar området tills vi kan göra en åtgärd, säger Johan Siikavuopio, planerare på NMS.

Produktionschefen Jan Nilden berättar: – Det pågår projekt där de gamla långlinjebandgångarna byts ut till nya med säkrare trappsteg, bättre belysning och större utrymme. Vi ser också över våra transportörer på sovringen för att det ska vara säkert att jobba kring dem vad gäller ingreppsskydd och klämrisker. Norra gråbergsutfrakten är ett annat projekt då den gamla var trång, mörk och dammig. Den nya utfrakten blir drifttagen till sommaren.