Med sikte mot 8 miljoner ton

26 februari 2018
Två män i varselklädsel framför ett dagbrott.
Matti Sormunen och Niclas Svanelöv tycker att dagbrottsgruvor är häftiga. ”Man ser alla maskiner när de jobbar, det är som en egen liten värld.”

Nu ska brytningen av malm i Svappavaara öka igen, från 5,3 miljoner ton förra året till 8 miljoner ton innevarande år. De två dagbrottsgruvorna Leveäniemi och Gruvberget bidrar till 2018 års mål.

Sista salvan i Gruvberget sprängs i slutet av februari. Leveäniemi står därför för merparten av årets uttag av malm. Under 2016 gick Leveäniemi över till storskalig brytning och hela produktionsapparaten körs som planerat.

– I Gruvberget har vi haft en borrigg i gång de senaste tre månaderna. Vi ska ta ut det som är kvar tills Gruvberget är utbruten enligt den plan som finns. Sedan flyttas maskinerna och medarbetarna över till Leveäniemi, säger Niclas Svanelöv, ny sektionschef för produktion gruva i Svappavaara.

Även om mängden utbruten malm ökar jämfört med förra året blir den totala kvantiteten som bryts ungefär densamma båda åren.

– Vi tog ut mycket sidoberg förra året, drygt 9 miljoner sidoberg blev det då. I år tar vi ut mindre av sidoberg i förhållande till malm, säger Matti Sormunen, sektionschef för planeringen i Svappavaara.

Variationsrik malm kräver nära samarbete

Malmen i Svappavaaragruvorna har större variationer än den i Kiruna och Malmberget. Det ställer höga krav på ett nära samarbete mellan planering och produktion gruva då variationen i malmkvaliteten måste pareras i förhand.

– Vi har både fattig- och rikhaltig malm. Det finns även fler parametrar som varierar i förhållande till varandra som vi måste ta hänsyn till. I viss rik malm finns till exempel mycket vanadin och i annan rik malm är det lite vanadin, säger Matti Sormunen.

Under året som kommer ska planering och produktion gruva bli än mer samkörda då verksamheterna är så beroende av varandra. Planeringen för hur stora mängder som ska brytas påverkar hur mycket personal som behövs i gruvans produktion.

– Planerad kapacitet för Svappavaara är 12 miljoner ton malm. Målet är att nå dit inom två år. Vi försöker optimera produktionsapparaten och ser över vårt arbetssätt för att komma dit, säger Niclas Svanelöv.

Prospektering för framtiden

När Matti Sormunen och Niclas Svanelöv tittar fem år framåt i tiden hoppas de att Mertainen har återöppnats. Det kräver dock en bra slutprodukt av fyndigheten som finns där.

– Om vi kan få ut en bra produkt av Mertainen är det en potentiell tillgång på många miljoner ton, säger Matti Sormunen.Just nu pågår dessutom prospektering av Gruvberget som hittills har varit en dagbrottsgruva.

– Det är en intressant fyndighet och vi får se om den kan öppnas igen i framtiden. Parallellt med prospekteringen utvärderar och tar vi fram underlag för alternativ till fortsatt brytning, antingen under eller ovan jord, säger Matti Sormunen.

Dagbrottet Gruvberget i Svappavaara.