Med bakterier är smutsen väck!

12 januari 2018
Kvinna putsar spegel
Yvonne Alm använder goda bakterier för att tackla de ”elaka” bakterierna

LKAB tar fajten om smutsen och bekämpar bakterier med bakterier. Det är en miljövänlig och effektiv lösning som luktar hållbarhet.– Med den här tekniken tas smutsen bort istället för att parfymeras bort, säger Anders Hultbro, produktionschef vid driftservice i Kiruna.

För att reducera kemikalier och därmed minska miljöpåverkan har en innovativ satsning för miljön genomförts. Det handlar om att ersätta de traditionella städkemikalierna med, hör och häpna, bakterier. – Tidigare hade vi problem med en del av våra anläggningar, trots regelbunden städning. I manskapshus och i toaletter försvann liksom inte avloppslukten. Känslan var att det aldrig blev riktigt rent, säger Anders Hultbro. Genom att ersätta de traditionella städkemikalierna med bakterier kommer man åt smutsen på ett helt annat sätt. – Bakterierna tacklar alla organiska rester som tvål, jord och hudavlagringar. Bakterierna äter nämligen upp smutsen istället för att kapsla in smutsen, som kemikalier gör, säger Jan Stegmann, tjänstespecialist på Eurest Services och städguru. Det innebär att bakterierna fortsätter att tackla smutsen långt efter att moppen eller städduken gått loss på området.

Det är alltså Eurest Services, på uppdrag från LKAB som håller alla utrymmen, på samtliga verksamhetsorter, rena. Det handlar om tusentals kvadratmeter ytor – under och ovan jord – som dagligen får påhälsning från någon av de drygt 100 medarbetarna. Därtill arbetar ett antal LKAB-anställda med lokalvård. – Det är viktigt att komma ihåg att all användning av kemikalier har en påverkan på miljön. Kemikalier försvinner inte utan sprids, säger Anders Hultbro. Traditionella städprodukter innehåller tensider som finfördelar smutsen och tas upp av golvmoppen. När städvattnet spolas ut i avloppen belastas reningsverket. Mikroorganismerna i de biotekniska städprodukterna tacklar däremot smutsen vid källan där de förvandlas till en biomassa – som inte belastar reningsverket i samma utsträckning. – Det här är absolut framtiden och ett teknikskifte i städbranschen, säger Jan Stegmann. Den kemikaliefria städningen är även anledningen till att det inte längre går att känna den klassiska lukten av nystädat. Faktum är att det är renare än någonsin. – Rent luktar inte, säger Jan Stegmann.

Eurest Services har ett hundratal kunder och bland dem är LKAB är en föregångare som anammat den nya städtekniken. – Vi har inte bara skapat en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare som slipper hantera kemikalier utan en bättre miljö för allergiker. Dessutom är det en mer kostnadseffektiv lösning men framförallt är det en hållbar lösning som reducerar vår miljöpåverkan, säger Anders Hultbro.