Mätstationer ger kunskap om markrörelser

22 februari 2018
Man i varseljacka som står bredvid en mätstation.
Sven-Erik Bergdahl har förberett mätstationen på Meschplan. Under en timme tar denna och ungefär 20 andra stationer emot data som visar hur mycket marken rört sig.

Sven-Erik Bergdahl, gruvmätningstekniker på LKAB, skruvar fast satellitmottagaren på mätstationen i Kiruna. Sedan slår han på mottagarutrustningen som finns i ryggsäcken. Med hjälp av data från satelliter får LKAB information om hur marken rör sig i Kiruna och Malmberget.

Några gånger om året placerar Sven-Erik Bergdahl och hans kollegor ut mätutrustning vid mätstationer runt om i Kiruna. De vill ta reda på hur mycket stationen har rört sig. Den portabla utrustningen tar emot GPS-signaler från ett flertal satelliter som hjälper dem att räkna ut mätstationens position så exakt som möjligt.

–– Den första förändring som syns är horisontella markrörelser, det vill säga en rörelse i sidled. Den vertikala rörelsen kommer långt senare, säger Anders Berg, produktionschef på gruvmätningen i Kiruna.

Mätresultaten avgör när ett område måste vara tömt och avvecklat. I första steget görs området om till industriområde där ingen får bo men där människor får vistas.

Mätstationer riggas i framkant

För att få precisa data har LKAB ungefär 450 mätpunkter i Kiruna. Varje år tillkommer 15-20 stycken medan lika många försvinner på grund av gruvan. En mätstation ska ha stått stilla i många år innan den börjar röra på sig.

– De riggas i framkant. De stationer som är längst bort från det område som påverkas är bland annat Triangelskolan och vattentornet, säger Bo Fjällborg, mätingenjör på LKAB. Nästa mätperiod är i skarven mellan februari och mars. Totalt mäts då mellan 100 till 120 punkter som ligger på båda sidor om den miljövillkorsgräns som är beslutad av Mark- och miljödomstolen.

– Vi placerar ut ryggsäckarna vid tjugotalet mätstationer åt gången som blir referenspunkter till varandra. Då får vi väldigt exakta siffror. Efter en timme flyttar vi utrustningen till arton nya stationer. Två är kvar som referenspunkt, berättar Bo Fjällborg.

Polisen larmades

Vid en mätning förra året larmades polis när en ryggsäck som lämnats under mättiden misstogs för en ”misstänkt väska” av en person i området.

– När tjugo stationer ska mätas samtidigt står ryggsäckarna ensamma vid stationerna en stund. Vi har mätt under flera år men det här var första gången det hände, skrattar Sven-Erik Bergdahl.

Ryggsäckar med mätutrustning fortsätter att placeras ut med regelbundenhet vid mätstationerna. Data som samlas in möjliggör en säker och trygg samhällsomvandling för invånarna.

 

Två män som står framför en vägg

Anders Berg och Bo Fjällborg arbetar med att samla in och sammanställa data som LKAB:s bergmekaniker sedan analyserar.

Mäturustning i närbild


Den portabla utrustningen tar emot GPS-signaler från ett flertal satelliter som hjälper dem att räkna ut mätstationens position så exakt som möjligt.