Magnus får strålande idéer i duschen på morgonen

28 oktober 2016

Magnus Tottie började på LKAB efter "De sju svåra åren", när nya produkter bidrog till att ge koncernen en ny framtid. Det visar betydelsen av långsiktig forskning och utveckling för ett företags framgångar, tycker Magnus Tottie, som fortfarande jobbar som forskare. Möt en av LKAB:s medarbetare.

Hur hamnade du på LKAB?

– Jag läste metallurgi på KTH och gjorde en del jobb åt LKAB. En kompis fick jobb och flyttade upp, och det gjorde att jag också tog steget. Vi var bland de första som anställdes efter den stora krisen, och man förstod att de forskningsinsatser som gjordes runt 1980, till exempel med olivinpelletsen, räddade LKAB. Under åren har jag jobbat med olika saker, bland annat var jag produktsamordnare för DR-pellets på marknadsavdelningen under tio år. Tre av de åren jobbade jag i Singapore.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

– Det blir mycket kommunikation, och därför mycket kontorsjobb. Jag arbetar med olika projekt och verksamheter, jag är bland annat ansvarig för DR-pelletsutvecklingen och ingår i arbetet med koldioxidfri stålframställning som drivs tillsammans med SSAB och Vattenfall. Jag rör mig mycket mellan orterna, men är inte ute i verken lika ofta som tidigare. Kommunikationen har stor betydelse, för att få drivkraft måste man förklara varför ett projekt är viktigt, både för dem som tar besluten och för den som ska utföra testerna i laboratoriet.

Hur viktigt är kreativitet för en forskare?

– Mycket viktigt, men det är förstås hårt arbete däremellan. De flesta nya idéerna kommer nog i möten, man triggar varandra. Idéerna kommer sällan ur intet, utan bygger på ett problem som ska lösas eller krav från kunderna som ska tillgodoses. Min mest kreativa ensamtid är i duschen på morgonen, där har jag kommit på nästan alla mina bästa idéer.

När har du riktigt roligt på jobbet?

– Nästan jämt! Det är väldigt tillfredsställande att avsluta ett projekt, men det är ännu roligare att starta något helt nytt. Just nu är vi ju i början av vätgasprojektet med SSAB och Vattenfall, som ska leda till koldioxidfri stålproduktion, det är spännande.

Hur använder du ENA i vardagen?

– Nytänkande ingår ju i jobbet, så det finns där alltid. I produktutveckling måste man ha kundernas behov i fokus. Engagemang behövs hela tiden för att få något gjort. Ansvar är att vara observant på vad som händer och om det uppstår problem som måste lösas.

Namn: Magnus Tottie.Ålder: 61.Familj: Fru och tre barn.Bor: Villa på Bäckåsen.Yrke: Specialist inom forskning.Anställd på LKAB sedan: Juni 1984.Fritidsintressen: Jakt, golf och historia.Bästa egenskap: Humor, det ger kreativitet.Sämsta egenskap: Lättirriterad, men det går över fort.Senast lästa bok: Om romerska riket.

Personporträtt, man i industrimiljö.