LKAB:s vd ny ordförande i SKGS

9 september 2011

Lars-Eric Aaro är sedan 1 september ny ordförande i SKGS, som står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet.

Aaro efterträder Bo Annvik, vice VD, Outokumpu, säger SKGS i ett pressmeddelande idag det det står:
”I rollen som ordförande för SKGS kommer Lars-Eric Aaro att arbeta för att tydliggöra basindustrins roll för Sveriges ekonomi och välfärd. Basindustrin i sin tur är helt beroende av en stabil energipolitik och konkurrenskraftiga elpriser.
– SKGS vill bidra till en konstruktiv diskussion kring elanvändning och elproduktion. Basindustrin står ensamt för mer än en tredjedel av Sveriges exportintäkter och sysselsätter direkt och indirekt 400 000 personer. Att den svenska basindustrin vidareförädlar el med låga koldioxidutsläpp gör inte bara Sverige till vinnare, utan är också bra ur ett globalt klimatperspektiv, säger Lars-Eric Aaro i en kommentar”.

SKGS ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret). SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.

Länk till pressmeddelande