LKAB vill provbryta ny järnmalmsgruva

11 oktober 2010

LKAB ansöker hos Länsstyrelsen i Norrbotten om att få provbryta 300 000 ton järnmalm i Mertainen, strax utanför Svappavaara. Där pågår nu en intensiv prospekteringsborrning för att lära känna malmen bättre.
– Dagbrottet i Mertainen blir den andra av de tre som LKAB öppnar i Svappavaara-fältet, säger Per-Erik Lindvall, teknikdirektör inom LKAB och fortsätter:
– Vi hoppas få svar på vår ansökan inom kort. Då kan vi vara igång med provbrytningen i april, eller till och med tidigare, om allt flyter bra.

LKAB har de senaste fem åren investerat cirka 22 miljarder kronor i verksamheten, bland annat i två pelletsverk och en modern logistikapparat. Företaget fortsätter nu att investera cirka fem miljarder kronor per år. Strategin är att växa tillsammans med sina kunder, från dagens cirka 27 Mt järnmalmsprodukter per år, till 35-40 miljoner ton 2015. För att klara det behövs tillskott på rågods, dvs järnmalm som kan förädlas vidare till järnmalmsprodukter som pellets och fines. De tre nya järnmalmsgruvorna i Svappavaara är viktiga steg på den vägen tillsammans med de nya huvudnivåer som just nu byggs i de två underjordsgruvorna i Kiruna och Malmberget.

Första gruvan redan i gång

Den första av de tre nya dagbrottsgruvorna i Svappavaara-området har redan öppnats, nämligen Gruvberget. Där är produktionen i gång och man levererar rågods till pelletsverket i Svappavaara. Gruvan beräknas vara i full drift strax efter årsskiftet och kommer då att producera två miljoner ton råmalm per år.

LKABs kontaktperson i ärendet:
Per-Erik Lindvall, direktör Teknik och Affärsutveckling, tel 0920-38 163, 070-373 81 63.