LKAB tecknar avtal med Kiruna Wagon för nytillverkning och ombyggnation av malmvagnar

21 november 2022

LKAB har tecknat avtal med Kiruna Wagon för tillverkning av 100 nya malmvagnar samt ombyggnation och renovering av 92 befintliga vagnar. Projektet innebär alltså både en utökning av gruvbolagets samlade vagnsflotta och en modernisering av existerande vagnar för fortsatt användning.

En guldfärgad järnvägsvagn med LKAB logotyp
Guldvagnen, vagn nummer 1 000 av ca 1 200 pelletsvagnar modell F050 i LKAB:s flotta. Foto: Fredric Alm

Sedan byggstarten för den bottentömmande vagnen F050 för LKAB år 2005 har Kiruna Wagon tillverkat t över 1 200 vagnar. Den första tiden i samarbete med dåvarande Kockums industrier men sedan cirka tio år som ensam aktör. Nu kompletterar LKAB sin flotta för frakt av järnmalmspellets med 100 nya vagnar och Kiruna Wagon får fortsatt förtroende.

Utöver denna nytillverkning ska också 92 bottentömmande vagnar av typen Uadk och Uadk RF genomgå ombyggnationer och renovering för fortsatt effektiv drift under många år framöver. De 92 vagnarna är idag i olika status, men vid projektets slut kommer samtliga att ha moderna förstyvade lastkorgar och bottenluckor försedda med rostfria slitytor. Allt detta för att säkerställa smidig tömning av rågods bestående av fuktig, finkorning malmslig, där rostfria plåtytor ger mindre risk för att malmsligen sitter fast vid lossning.

— Malmvagnarna som Kiruna Wagon tillverkar åt oss håller mycket hög kvalitet och driftsäkerhet. Det behövs, för LKAB står för cirka 45 procent av hela Sveriges järnvägstransporter, räknat i ton. Med den nya beställningen säkrar vi tillräcklig kapacitet för fortsatta leveranser av våra järnmalmsprodukter, säger Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB och vd för LKAB Malmtrafik.

Vagnsprojekt i den här storleksordningen har under snart två decennier gett Kiruna Wagon möjlighet att utveckla sina produkter och sin kompetens.    

— En sådan här order på flera hundra miljoner kronor är naturligtvis stor inte bara för Kiruna Wagon, utan en stor order sett till hela Norrbottens privata industrisektor. Med återkommande förtroenden från våra starka basindustrier har vi byggt upp en produktportfölj av världsunika vagnar, säger Thomas Persson ordförande i Kiruna Wagon och i GMK-koncernen som äger 50 procent av Kiruna Wagon.

— Som Norrbottensföretagare är jag stolt och glad över att vi har både LKAB och andra namnkunniga vagnskunder i Sverige och världen, och över hur det skapar arbetstillfällen i Norrbotten, avslutar Niklas Pääjärvi, vd och delägare på NMV Group, som äger 50 procent av Kiruna Wagon.