LKAB studerar apatit och jordartsmetaller

11 januari 2011

Det finns stora mängder apatit och jordartsmetaller i LKABs sandmagasin i Kiruna och Malmberget. Jordartsmetallerna är bundna i fosformineralet apatit, som idag behandlas som en förorening i järnmalmen. 

– Priser och efterfrågan på både apatit och jordartsmetaller är stigande. Vi undersöker nu om en anläggning för produktion av apatitkoncentrat och jordartsmetaller kan bli lönsam, säger Per-Erik Lindvall, teknisk direktör vid LKAB. 

En förstudie inom LKAB skall undersöka återvinning av apatit och jordartsmetaller från sandmagasinen som finns vid LKABs dammanläggningar. Provborrningar visar att 15 olika sällsynta jordartsmetaller finns i apatiten. Jordartsmetallerna är strategiska och nödvändiga för tillverkning av bl elektronik, motorer, glas, bilar, som legeringsämnen inom stålindustrin mm. Kina står för 97 procent av världsproduktionen, där en bristsituation hotar.

LKAB har uppdragit åt LTU, Luleå Tekniska Universitet, att testa olika metoder att utvinna jordartsmetaller från apatitkoncentrat. De tekniska resultaten från LTU väntas till sommaren medan LKABs kunskapsuppbyggnad och utvärdering kommer att pågå in på nästa år. Därefter vidtar projektering, kostnadsanalys, beslutsprocess, miljöansökan mm. Först till år 2015 kan en produktionsstart vara aktuell.

– Det finns idag apatit i sandmagasinet i Kiruna som räcker till en årsproduktion av 400 000 ton koncentrat per år i 14 år. Det motsvarar ett väsentligt tillskott till Europas produktion av handelsgödsel. Lika mycket till finns i Malmberget.

– Av apatitkoncentratet kan man utvinna en halv procent olika jordartsmetaller. Det är ett viktigt tillskott till marknaden för jordartsmetaller och till LKABs produktion, säger Per-Erik Lindvall, teknisk direktör vid LKAB.

För mer information kontakta gärna: Per-Erik Lindvall, teknikdirektör 
tel 0920-381 63.