LKAB stöttar Hjältarnas Hus

22 juni 2023
Kollage av bilder från anhörighuset Hjältarnas hus
Anhörighuset är en trygg miljö för barnen och deras familjer. Huset är till störst nytta för de som behöver resa allra längst.

Hjältarnas Hus är till för att ge de barn som vårdas på Norrlands Universitetssjukhus samma möjligheter som barn i resten av Sverige. LKAB har nu inlett ett samarbete med verksamheten för att stötta den fortsatta uppbyggnaden av anhörighuset. Det bidrar också till vårt arbete med en attraktiv livsmiljö i norr.

I Sverige finns det sju universitetssjukhus. Sex av dem har sedan tidigare haft anhörighus kopplade till sig, medan Umeå länge har saknat ett sådant. Barncancerfonden Norra startade upp arbetet med ett anhörighus som stod klart 2017 och drivs av ideella föreningen Hjältarnas Hus.

Familjer i norra sjukvårdsregionen ges möjlighet att bo på Hjältarnas Hus under längre vårdperioder. För de familjer som bor väldigt långt bort från vården blir det en stor utmaning med de långa avstånden och att hålla ihop familjen. Forskningen visar att barn som får bo med sin familj i en trygg miljö tillfrisknar snabbare. Ett barn som vistas i en trygg miljö får ökade förutsättningar att återhämta sig från sjukdom. 
– Jag har arbetat på Barncanceravdelningen sedan mitten på 90-talet och har många minnen av barn som haft det jobbigt med månadslånga perioder ”instängda” på en vårdsal och utan att ha något alternativt boende när dom varit lite piggare men för sjuka för att åka hem, säger Per-Erik Sandström, överläkare och barnonkolog och ledamot för Hjältarnas Hus.

Då forskningen hela tiden går framåt är det fler och fler som överlever en svår sjukdom. Under en behandlingsperiod behövs väldigt många besök vid Norrlands Universitetssjukhus. För extremt för tidigt födda barn handlar det om månader och för barn med cancer kan den totala behandlingstiden uppgå till flera år. Huset är anpassat så att familjer kan leva ett så normalt liv som möjligt all tid de absolut inte måste vara inne på sjukhuset men samtidigt inte kan åka hem med risk för livshotande komplikationer.
– Tack och lov så överlever de flesta barn med cancer nuförtiden men efter väldigt tuff behandling. Detta innebär ju väldigt många kontroller och utredningar i efterförloppet och då bor man på Hjältarnas Hus om man kommer långt ifrån, fortsätter Per-Erik Sandström.

När LKAB tar sikte mot att leda den gröna industriomställningen i norr innebär det stora industriinvesteringar och ett ökat behov av arbetskraft och kompetens över tid. Tillsammans med andra stora industriföretag i länet arbetar man för att Norrbotten ska bli en ännu mer attraktiv region för människor att arbeta och leva i. 
– För oss är det avgörande att befolkningen, befintlig och framtida, känner sig trygga i att bo i Malmfälten och Norrbotten. Genom detta engagemang kan vi bidra till att barn i norra regionen, där avstånden är väldigt stora, kan få vård och omsorg på samma villkor som i andra delar av landet. Hjältarnas Hus verksamhet är till störst nytta för de som behöver resa allra längst för specialistvård, säger Jan Moström, koncernchef och vd för LKAB.  

Vi bodde på Hjältarnas Hus under en längre period när vår dotter blev sjuk i juni 2020. Vi bodde i en av lägenheterna och eftersom Johanna var tonåring var det väldigt bra med lite större utrymme. Förutom boendet kunde vi låna bil och cyklar. På Hjältarnas Hus träffade vi också andra familjer som var i samma sits. Johanna kunde också träffa kompisar som hälsade på, det var lite som hemma och skratt och fnitter förgyllde dom stunderna.

Cristina Haapalahti Från Kiruna, mamma till Johanna