LKAB-profilen en perfekt väg in i yrkeslivet

7 januari 2020
Person med LKAB-logga i bakgrunden.
Zac Lindahl går tredje året på VVS- och fastighetsprogrammet med LKAB-profil på Välkommaskolan i Malmberget.

För Zac Lindahl, som läser VVS- och fastighetsprogrammet på Välkommaskolan i Malmberget, har LKAB-profilen gett en ovärderlig ingång i yrkeslivet och LKAB:s verksamhet.

När det härom året var dags för Zac Lindahl att välja gymnasieutbildning var valet ganska självklart: – Det mesta i Gällivare kretsar ju kring gruvan och pappa och i princip hela släkten har jobbat i gruvan så för mig kändes det bara naturligt att söka sig till LKAB, och då LKAB-profilen som ett sätt att komma in i bolaget. VVS- och fastighetsprogrammet är ett av fem program vid Lapplands Gymnasium som kan läsas med LKAB-profil. De övriga är el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, industritekniska programmet samt naturvetenskapsprogrammet. 

Profilen innebär en vanlig gymnasieutbildning men där delar av den bedrivs i samverkan med LKAB. Förutom ordinarie undervisning avsätts en del till arbete inriktat mot LKAB:s verksamhet, både teoretiskt och praktiskt.

– Vi får utbildningar, exempelvis heta arbeten, fallskydd och SSG – allt som behövs för att arbeta under jord – vi blir erbjudna sex veckors sommarjobb och bra praktikplatser. Att få både de behörigheterna och erfarenheten är ju helt perfekt inför framtiden, säger Zac Lindahl. 

Just den kontakten med yrkeslivet är något som Zac lyfter extra mycket. Tidigare har han haft möjlighet att arbeta under underhållsstopp och sommarjobb i anrikningsverket. Höstterminen har inneburit praktik på MK3 i Malmberget:

– Jag trivs jättebra där jag har varit nu. Jag har fått ett fantastiskt bra välkomnande av alla, både kollegor och chefer, och det har varit lätt att komma in i arbetet. Jag har lärt mig otroligt mycket av att vara ute i verksamheten, saker som inte riktigt går att lära sig i skolan på samma sätt, säger Zac Lindahl.

– LKAB är verkligen det perfekta stället att lära sig på. Industriell VVS, som jag har riktat in mig på, handlar mycket om erfarenhet och praktisk övning. Det har varit extremt värdefullt på det sättet, att få vara ute på riktigt och lära av de som håller på med det varje dag. 

12 elever från de fem programmen tas in på LKAB-profilen varje år, med tanken att de efter utbildningen ska vara väl förberedda på att antingen kliva in i LKAB direkt eller för vidare studier.