LKAB kommenterar domen i Miljööverdomstolen om Gruvberget

10 mars 2011

Miljööverdomstolen meddelade idag dom angående tillståndsprövningen för Gruvberget

– Konsekvenserna av domen är omfattande. Vi tvingas nu efter en prövning på över två år upphöra med brytningen i Gruvberget. Cirka 100 personers sysselsättning riskeras på kort sikt och framtiden för Svappavaara som gruvort är oviss, säger Per-Erik Lindvall, ansvarig för teknik- och affärsutveckling på LKAB.

– Vi måste meddela kunderna att vi tvingas minska leveranserna 2011 med 1 Mt pellets. Det är givetvis oerhört besvärande för LKAB och våra kunders förtroende för ett framtida LKAB 37, säger Lars-Eric Aaro, VD & koncernchef i LKAB.

LKAB välkomnar den positiva syn på den svenska gruvnäringens expansionsmöjligheter som regering och riksdag gett uttryck för genom att ta initiativ till en nationell strategi för att utveckla gruvnäringen. Dagens dom innebär dock att de praktiska förutsättningarna för att förverkliga dessa ambitioner försämras kraftigt. Företaget efterlyser därför en utvärdering av tillståndsprocessen för att skapa en mer förutsägbar och effektiv miljöprövning.

– Vi är mycket oroade för framtiden. Utifrån våra höga miljöambitioner välkomnar vi tydliga och ambitiösa miljökrav. Men den arbetsmetod för miljöprövning som Miljööverdomstolen nu ställt sig bakom påverkar tidsåtgången för att öppna nya gruvor, utan att ändra ambitionsnivån för miljöarbetet. Därför kommer vi överklaga dagens beslut för att få en sista avgörande prövning av Sveriges möjlighet att utveckla gruvnäringen. Vi tycker två års prövning för att öppna en gruva räcker mer än väl, säger Per-Erik Lindvall.

Dagens dom innebär inte att Miljööverdomstolen underkänner tidigare beslutade miljövillkor utan bara att man anser att prövningen skulle ha skett tillsammans med övrig verksamhet. Det är ett resonemang som fungerar i teorin men inte i praktiken enligt LKAB, som ser en utveckling mot fler, mindre och fristående fyndigheter i ljuset av stigande världsmarknadspriser.

LKAB har på sig till den 7 april att överklaga domen till Högsta Domstolen. Det verkställighetsförordnande som Miljödomstolen gav LKAB i maj 2010 har inte ifrågasatts av någon part och LKAB fortsätter därmed med verksamheten vid Gruvberget tills dess att ärendet har avgjorts slutgiltigt. Tillsynsmyndigheten är Länsstyrelsen i Norrbotten.

LKAB står för ca 90 % av Europas järnmalmsproduktion. I huvudsak bryts magnetitmalm vilket ger förutsättningar att tillverka stål med världen lägsta CO2-utsläpp. LKAB äger världens enda experimentmasugn där man tillsammans med europeisk stålindustri forskar fram metoder för att halvera CO2-utsläppen vid järnframställing. Huvudprodukten är LKAB Green Pellets, världens klimatsmartaste järnmalmsprodukt.

För mer information, kontakta:
Lotta Fogde, kommunikationsdirektör, 070-3738170, lotta.fogde@lkab.com, eller
Per-Erik Lindvall, direktör teknik och affärsutveckling, 070-3738163, per-erik.lindvall@lkab.com

Uppdaterad 110317