LKAB har fått börja röja efter urspårningen på Malmbanan

29 februari 2024
De skadade vagnarna lyfts bort med kranar. Foto: Anders Lindberg, LKAB

På torsdagen kunde LKAB börja röja och bärga både oskadade och urspårade malmvagnar efter urspårningen som inträffade lördag 24 februari.

Loket och de första åtta oskadade vagnarna kunde bogseras mot Kiruna, och de sista oskadade vagnarna mot Narvik. Med hjälp av mobilkranar började de urspårade och skadade vagnarna lyftas bort från spåret.

Trafikverket och Svenska haverikommission fortsatte undersökningen av banan efter att sträckan snöröjts och rensats med vattenånga.

Under torsdagen kom också Bane NOR (det statliga företag som ansvarar för järnvägsinfrastruktur i Norge) för att hjälpa till med snöröjning på sträckan Björnfjell – Vassijaure inför transporten av de oskadade malmvagnarna.

Det finns ännu ingen prognos för trafikstart.