LKAB får Nordvingen att flyga

22 oktober 2021
Det ryker från ett skogsområde.

Skogsbrandsbevakning och eftersök av försvunna personer är några av de samhällsviktiga uppdrag som medlemmarna i flygklubben Nordvingen i Gällivare åtar sig. Genom LKAB:s sponsring får nu klubbflygplanet, en Cessna 172, ny motor så att klubben kan fortsätta sin höghöjdsspaning.

– Vi har en lång tradition av skogsbrandsbevakning och jobbar sedan 2010 direkt på uppdrag åt länsstyrelsen. Det ger klubben intäkter men det innebär också flygtimmar, vilket du som pilot måste ha för att behålla ditt certifikat, säger Thomas Wettainen, vice ordförande och brandflygsansvarig i klubben.

2021-09-09 10.13.05.jpg

Den tilldelade rutten för brandbevakning tar ungefär tre timmar och går från Gällivare, mot Esrange utanför Kiruna, via Pajala till Messauredammen, rundar Porjus och tillbaka till Gällivare. Vissa dagar flyger klubben slingan två gånger och spanar efter rökpelare. Ett arbete som utförs helt ideellt av de nio aktiva piloterna i Nordvingen, med sjöflygklubben som extra resurs. I år rapporterades 6 bränder till SOS Alarm, den torra sommaren 2018 närmare 20.

Med uppdraget följer särskilda krav på underhåll av flygplanet, och utöver det ska motorn bytas efter 2000 flygtimmar. Ett motorbyte kostar omkring en halv miljon kronor, vilket är en stor utgift för en klubb med drygt 20 medlemmar. Sponsringssumman från LKAB blir ett välkommet bidrag till det kommande motorbytet. – Med en lokal flygklubb kan personer med flygintresse fortsätta utvecklas på plats. Vi breddar aktivitetsutbudet i Gällivareområdet och dessutom gör vi en viktig samhällsinsats. Kontakta oss gärna om du vill veta mer, avslutar Thomas Wettainen.