LKAB erbjuder tjänstledigt för jobb inom vården

7 april 2020

Med anledning av coronakrisen erbjuder LKAB nu anställda tjänstledighet med bibehållen lön för arbete inom vården. 

Region Norrbotten, liksom alla andra regioner och landsting, är i stort behov av sjukvårdskunnig personal för att möta den pågående coronakrisen. LKAB bidrar nu genom att erbjuda anställda tjänstledighet för arbete inom vården. Under tjänstledigheten behåller den anställda både sin grundlön och övriga tillägg och förmåner som finns i anställningsavtalet. Regionen kommer att ersätta medarbetarna för exempelvis obekväm arbetstid, jour, beredskap och andra övertidsformer. — Vi uppmanar dig som är vårdutbildad och vill göra en insats – prata med din chef som gör en bedömning om detta är möjligt. Chefen kontaktar sin HR-Businesspartner för vidare hantering, säger Åse Juhlin, avdelningschef HR.

Kompetenser som framför allt efterfrågas är utbildad personal som undersköterskor, sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare samt medicinska administratörer.