LKAB bygger besöksentré och kontor i Malmberget

18 februari 2011

LKAB:s styrelse har beslutat att bygga en helt ny besöksentré till LKAB i Malmberget. Entrébyggnaden kommer att ligga i anslutning till det laboratorium för utveckling av järnmalmspellets (Pelletising Research Centre) som redan är under uppförande. Det kompletteras med forskningsutrustningar, möteslokaler samt kontor och omklädningsrum för berörd forskningspersonal.

Investeringskostnaderna för projektet beräknas till 140 miljoner kronor. I investeringen ingår också en helt ny kontorsbyggnad, centralt placerad på LKAB:s industriområde för att ge de anställda en bättre arbetsmiljön. Byggnationerna beräknas vara klara hösten 2012.
– Vi bygger för att vara en attraktiv verksamhet i samhället, konstaterar Lars-Eric Aaro, vd vid LKAB.

LKAB entré ska inrymma mötesplatser för besökare, konferenslokaler, utrymme för utställningar, kontorslokaler samt ombytesrum för besökare.