Krafttag för minskad vattenförbrukning

8 mars 2019
kvinna och man i varselkläder

Vattnet i LKAB:s produktionskedja cirkulerar i ett komplext system. Via sand- och klarningsmagasin återförs det renade vattnet till förädlingsverken. Förändrade väderförhållanden har medfört att tillgänglig vattenmängd i dammarna i Kiruna närmar sig ett kritiskt läge. Verkspersonalen tar nu krafttag för att minska vattenförbrukningen. 

I mitten av 1970-talet anlades två dammkonstruktioner väster om Kiirunavaara, ett sand- och ett klarningsmagasin. Vattnet som pumpas upp från gruvan och processvattnet från verken passerar genom magasinen, klarnas och återförs till verken för att där användas på nytt. Miljötillstånd och tydliga regelverk styr nivåer och eventuella utsläpp till intilliggande vattendrag.

Ingen tillförsel från vattendrag

Kiruna är den enda av LKAB:s verksamhetsorter som inte har någon tillförsel från externa vattendrag. Därför får variationer i nederbörd och förändrade väderförhållanden extra stor påverkan. Över året är vattenbalansen positiv, men den torra sommaren och hösten resulterade i onormalt låga nivåer i magasinen.– Vädret är annorlunda och det är verkligen inte till LKAB:s fördel. Vi på driften följer väderprognoserna noga. Nu hoppas vi på mer snö, för utan snön som skyddande täcke fryser en del av vattnet i sanden, vilket minskar nivån ytterligare, säger Cecilia Olofsson, beredare som arbetar med drift och tillsyn av dammarna i Division Norra.

– Driftspersonalen gör täta ronderingar och har stenkoll på nivåerna i dammarna. Vi har även bildat en vattengrupp med representanter från olika verksamheter där vi regelbundet informerar och tillsammans resonerar om åtgärder, säger Fredrik Funck, driftsledare.

Vattenkrävande process

Anrikningen är den del i förädlingsprocessen som kräver mest vatten. Sedan i höstas är vattenförbrukningen en stående punkt på de dagliga morgonmötena på KA1/KA2. Minskad vattenförbrukning i förädlingsverken är första steget för att bibehålla en hållbar nivå i magasinen.– Vi försöker återcirkulera det mesta av vattnet och minska på spolningarna som går direkt till sandmagasinet. Vattensystemet är sammankopplat mellan alla verk och det är viktigt att alla hjälps åt för att spara vatten, säger Lars Esberg, processingenjör på anrikningen i Division Norra.

Med gemensamma krafter har sovrings-, anriknings- och pelletsverken nästan halverat sin vattenförbrukning.– Personalen gör ett fantastiskt arbete. Långsiktigt behövs strategiska insatser för dammarna och en ny syn på vår vattenanvändning. Det arbetet har påbörjats, säger Jan Carlsten, förädlingschef i Kiruna och anläggningsägare för dammarna.