Johan är LKAB:s miljöstöd i samhällsomvandlingsprojekt

2 maj 2018
Person med ett berg i bakgrunden

Han får andra att tänka på miljöfrågorna innan spaden sätts i jorden. Att föra resonemang baserat på fakta är en av hans styrkor. Johan Törner, miljöingenjör på LKAB, agerar miljöstöd i samhällsomvandlingsprojekt och håller kontakten med myndigheterna.

1. Hur hamnade du på LKAB?

– Jag växte upp på Frösön utanför Östersund och gick naturtekniskt gymnasium. Därefter flyttade jag till Luleå för att studera kemiteknik på Luleå tekniska universitet. Det var där jag blev introducerad i gruvans värld. LKAB som företag var svårt att missa. Jag gjorde senare praktik på LKAB, i anrikningsverket. Där fick jag möjligheten att se olika verksamheter. Efter tiden i Luleå blev det en flytt till Stockholm och en projektanställning för branchorganisationen skogsindustrierna. Jag föreläste på gymnasieskolor, vilket var en utmaning för mig då jag var och är tystlåten och tillbakadragen. Det blev ett lärorikt år och jag började sedan söka andra jobb, varav några här på LKAB. Jag fick jobbet som miljöingenjör, med inriktning mot samhällsomvandlingen, och började här den 17 februari 2014.

2. Vilka är dina arbetsuppgifter idag?

– Jag agerar miljöstöd i samhällsomvandlingsprojekt och arbetar för att miljöfrågorna aktualiseras på agendan i samhällsomvandlingsprojekten. Jag medverkar exempelvis vid riskbedömningar. Jag skriver rapporter till tillsynsmyndigheterna och håller en dialog mellan olika myndigheter. Jag försöker att hitta bra lösningar. Om vi ska bygga på ett speciellt ställe behöver vi exempelvis avlägsna jord och morän. Detta kan vi använda som fyllnadsmassa och göra att det ser snyggt ut på andra ställen, det kan dock kräva en del myndighetskontakt.

3. Vilka är dina utmaningar i arbetet?

– Alla slags oväntade saker som dyker upp i ett projekt är utmaningar, exempelvis föroreningar i marken som vi inte visste fanns. Då gäller det att argumentera med fakta och hålla det på ett sakligt sätt. Jag är duktig på att föra resonemang med fakta. En annan utmaning kan vara att få alla i ett projekt att inse och beakta alla miljöaspekter, något vi blivit bättre på, men detta bottnar nog mer i att alla tycker att just deras ämnesområde är mest intressant. Om vi tänker på miljöaspekterna innan, minskar risken för att projekt blir fördröjda. När det handlar om människor finns känslor inblandat och då blir det mer problematiskt. Jag är lugn och saklig. Jag brukar berätta vad besluten bygger på, det är viktigt att förklara grunden bakom. Sedan kan vi fortfarande ha olika uppfattning om saker.

4. Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att fundera över frågeställningar och att vara med i de olika projekten. Det ger en fler infallsvinklar. Om det går åt skogen på ett håll kan alla bli stående. Att se det man gör, att det faktiskt påverkar andra, är kul. Planering är a och o. Jag får lov att avsätta tid för att sätta mig in i något.

5. Vad tycker du om LKAB som arbetsgivare?

– LKAB tar hand om sin personal. Företaget sponsrar aktiviteter och vi får träna fritt nästan överallt. Vill man åka på en utbildning eller föreläsning finns den möjligheten. Det är viktigt att kunna vidareutvecklas och att företaget låter oss göra det.

6. Vad betyder ENA för dig?

– Nytänkande för mig innebär att lösa problem. Jag är engagerad för att hitta lösningar och sedan är det mitt ansvar att genomföra dessa lösningar eller problem.