Inväxling ny vattenreservoar i Gällivare

5 juni 2018

Gällivare kommun planerar tillsammans med LKAB arbete med den nya vattenreservoaren vid Mosebacke och kommer därför att behöva stänga av vattenförsörjningen under en kortare tid.

Beräknad tid för avbrottet är cirka 8 timmar och arbetet kommer att ske torsdagen 7 juni mellan klockan 22-06. LKAB:s bedömning är att sprinklersystemet vid Kaptensgropen inte kommer att påverkas av arbetet. Som en förberedande åtgärd kommer reservoarerna i Kapten och Fredrika att fyllas inför avbrottet. Tankbilar kommer även att vara i beredskap. Passa på att fylla upp vatten!