Informationsmöte för allmänheten i Malmberget

11 oktober 2017

Aktuell miljöinformation och omgivningspåverkan enligt mark- och miljödomstolens villkor.Representanter från länsstyrelsen i Norrbotten samt LKAB medverkar.LKAB:s informationskontor i före detta Gunillaskolan iMalmbergetTorsdagen den 12 oktober klockan 18.00-20.00 Vi bjuder på fika!