Information om Ädnamvaaraleden

8 april 2011

I området kring Viscaria pågår just nu mycket aktivitet med anledning av bygget av Kiruna Ny Järnväg, LKABs arbete med ny kanal Norra Luossajärvi samt transporter av massor till Luossavaara. Tillgång till Ädnamvaaraleden via Viscaria kommer att brytas helt för säsongen tisdag 26 april på grund av entreprenadarbeten.

Ny Ädnamvaaraparkering

Ädnamavaaraparkeringen kan inte längre användas varför privat trafik hänvisas till den tillfälliga parkeringen ovanför Mattarahkka. Gamla Viscariavägen får numera endast trafikeras av arbetsfordon.

Skoterled

Skotrar hänvisas till befintlig skoterled markerad med skoterledskryss. Det är ej längre möjligt att ansluta till Ädnamvaaraleden via Luossajärvi, skotertrafik hänvisas därför till Luossavaaraleden. Ädnamvaara kan även nås via skoterleden längs Nikkaluoktavägen.

Skidåkare

Skidåkare hänvisas till skoter- och skidleden från den tillfälliga parkeringen till Ädnamvaaraleden.

Skidåkartransport

LKAB erbjuder skidåkare gratis transport med buss mellan den tillfälliga parkeringen och Ädnamavaaraleden följande tider:
Lördag-söndag 16-17/4 kl.09.00 -17.00.
På grund av allergier kan hundar tyvärr inte medtagas i transporten.

Var uppmärksam!
I området förekommer både tung trafik och markarbeten. Var därför uppmärksam och följ markeringarna i området. Gå inte över tågspåret!

Passage över järnvägsspår är förenat med livsfara och absolut förbjudet. Överträdelse beivras med 1500 kr.

Vår förhoppning är att detta medför så lite störningar för friluftslivet som möjligt.

För mer info: Tony Nordqvist 0980-648 48 eller Niklas Nordin 0980-726 72.