Inflyttningsfest i Gällivare

16 april 2018
Två personer skakar hand framför byggnad
Esa Norojärvi, TOP Bostäder, och Peter Segerstedt, LKAB, vid överlämnandet av Dansaren.

Nu har det första flerfamiljshuset lämnats över till TOP Bostäder i Gällivare – en första del i ersättningen av bostäder i Malmberget. Och mycket mer är på gång.

Under en ceremoni lämnade Peter Segerstedt, avdelningschef för samhällsomvandlingen i Malmberget, över nycklarna till det första LKAB-byggda flerfamiljshuset i Gällivare till TOP Bostäders VD Esa Norojärvi.

– Det här är ett pilotprojekt som LKAB gör tillsammans med TOP Bostäder som ersättning för lägenheter i Malmberget, säger Peter Segerstedt.

Det handlar om 22 lägenheter i kvarteret Dansaren som blir de första bostäderna i Gällivare att omfattas av LKAB:s hyrestrappa.

I samband med överlämningen hölls även öppet hus där allmänheten fick möjlighet att se färdiginredda lägenheter – Dansaren består av 22 stycken tvåor och treor – och den fina relaxavdelningen med bastu.

Förutom Dansaren närmar sig även färdigställandet av Genvägen i Koskullskulle samt Forsbacken i Gällivare. Det rör sig om totalt 102 lägenheter för LKAB Fastigheter och TOP Bostäder, och även där handlar det om ersättningslägenheter.

– På Genvägen är det slutbesiktning för hälften av lägenheterna till sommaren och resten står klart till hösten och Forsbacken slutbesiktigas under hösten eller vintern, säger Peter Segerstedt.