Gruvfalkar intog Luleå

4 april 2017
Åhörare lyssnar till föreläsare
LKAB:s falkar drog fullt i Vetenskapens Hus i Luleå när Berth-Ove Lindström summerade fem års inventering i Malmfälten och visade sitt bildspel från inventeringarna. Foto: Siv Björnström

Det blev fullsatt i Vetenskapen Hus i Luleå när Berth-Ove Lindström, Norrbotten ornitologiska förening och Projekt Pilgrimsfalk redogjorde för fjolårets summering av falk- och rovdjursinventeringen i Norrbotten samt för samarbetet med LKAB under fem år. Inte mindre än 122 åhörare kom för att lyssna och se Berth-Oves imponerande bildspel från LKAB och länet. Pilgrimsfalken har visats sig trivas i LKAB:s gamla klippbranter.

Under 2016 häckade två par pilgrimsfalkar inom LKAB:s gamla gruvområden i Kiruna och Malmberget. I Kiruna föddes två falkungar och i Malmberget föddes tre ungar. Totalt kartlades 35 lyckade häckningar i Norrbotten med 87 ungar som resultat under fjolåret. LKAB har stöttat Projekt Pilgrimsfalk i Norrbotten under fem år.

– LKAB har betytt mycket för rovfågelinventeringen i länet. Våra kunskaper har ökat med 50 procent. Vi har genom LKAB:s stöd fått möjlighet att inventera hela Malmfälten. Det kunde vi inte innan, sade han.

Två av resultaten är att häckande pilgrimsfalkar kunnat observeras stadigvarande inom LKAB:s gruvområden samt att antalet häckningar i länet varit betydligt större än någon tidigare känt till.

Under perioden 2012-2016 har man i Norrbotten konstaterat 185 lyckade häckningar av pilgrimsfalken med 425 ungar som resultat. Dessutom har andra rovfåglar kunnat kartläggas, som jaktfalk, kungsörn, havsörn, fjällvråk, fjälluggla med flera arter.

I det femåriga projektet har lyckade häckningar av pilgrimsfalk i LKAB:s gruvområden varje år. Foto: Berth-Ove Lindström