Faunavandringsväg vid Nores damm i Liukattijoki

27 maj 2020
Svappavara Fisktrappa vid Noresdamm
Här, vid Nores damm, ska LKAB anlägga en fisktrappa. FOTO: STEFAN EMMOTH

LKAB planerar att bygga om fisktrappan i Nores damm i Svappavaara. Dammen ska inte bara säkerställa fiskens vandring utan också LKAB:s behov.

I bäcken Liukattijoki, som rinner längs med dammsystemet i Svappavaara, byggdes 1964–1965 en mindre damm som kallas Nores damm. Syftet med dammen var att öka djupet och erhålla en konstant vattenyta i Liukattijoki på den plats där LKAB:s yttre processvattensystem har kontakt med bäcken via sjön Metträsk. Metträsket förser förädlingsverket i Svappavaara med vatten och är en integrerad del av det yttre processvattensystemet.  Behovet av en förhöjd vattenyta i Liukattijoki vid Metträskets utlopp behövs för att brädda vatten från Metträsket och vid behov även ta in vatten från Liukattijoki till Metträsket. 

– Efter att Nores damm byggdes anlades en enklare fisktrappa. Funktionen på fisktrappan är otillfredsställande och anläggningen sänker dessutom nivån i dammen då den är fullt öppen. Det gör att den tyvärr ofta är stängd, säger Stefan Emmoth, projektledare för fisktrappan. LKAB är därför ålagda att bygga om den befintliga fisktrappan till en fungerande faunavandringsväg för att återskapa konnektivitet i Liukattijoki hela vägen till källflödet i Mörtträsket.

Vandringsvägen nedanför damm och trappa, kan liknas vid ett avlångt dike och ska vara utformad så naturligt som möjligt med stenar och liknande. – Utredning får visa ifall LKAB behöver söka ett nytt tillstånd vid ändring av befintlig damm. Gällande tillstånd är från 1964 och det kan behövs en tilläggsändring i den domen. Det är en del lagar och regler att förhålla sig till. Vi ska se till att det blir bra för alla, säger Stefan Emmoth. I samråd med Länsstyrelsen kommer LKAB att arbeta fram ett förslag som säkerställer allas behov. – Vi planerar ett preliminärt utförande under 2021, säger Stefan Emmoth.

Stefan Emmoth, projektledare.