En ny pelletsprodukt ser dagens ljus

31 oktober 2016
Fem personer går mot kameran. Pelletsverken i bakgrunden.
Under två veckor i augusti har omkring 300 000 ton MPBA-pellets producerats i Malmberget och nu är det dags för tester i experimentmasugnen. Från vänster: Krister Taavoniku, Martin Waara, Erik Hjortsberg, Gunilla Hyllander och Per-Mikael Grape Nutti.

En ny pelletsprodukt, MPBA, är under utvärdering. Med en flexiblare produktion ska fler kunder kunna dra nytta av LKAB:s produktfördelar.– Vi har genomfört fullskaleförsök och nu väntar tester i experimentmasugnen, säger Gunilla Hyllander, sektionschef vid avdelningen för process- och produktutveckling.

Den nya masugnspelletsen MPBA föddes ur behovet av att skapa en flexiblare produktion, som är anpassad för en större skara stålproducenter. Sedan tidigare produceras MPBO i Malmberget, en olivinbaserad masugnspellets som är särskilt utvecklad för stålproducenten SSAB:s processer. MPBA är däremot en surare produkt med mer kvartsit.– Det finns ett behov av att skapa en produkt med större flexibilitet i blandbeskickningar med sinter, som fler av våra europeiska kunder kan använda i sina processer. MPBA har förutsättningar för att möta de kraven, säger Gunilla Hyllander.

För drygt ett år sedan initierades projektet och utvecklingen har gått fort, från idéstudie till produkttester. På bara ett år har de första fullskaliga testerna genomförts och framgångsreceptet är ett nära samarbete, en väl underbyggd kunskapsbas och en stor dos ingenjörskonst.– Det har gått väldigt bra och till och med över förväntan, säger Per-Mikael Grape Nutti, processingenjör.Produktionen av MPBA har successivt skalats upp från så kallade pot-furnace-försök till fullskalig produktion i pelletsverken Bandugnsverket och MK3 i Malmberget. Genom pot-furnace-försöken, ett slags pelletsverk i miniatyr, har studier om effekten och förändringar i produktreceptet och processen varit möjlig.– Det handlar mer eller mindre om att ta fram en helt ny produkt. Under en relativt kort tid har vi tagit fram ett tillsatsmedelsrecept som visat sig fungera bra, säger Erik Hjortsberg, förste forskningsingenjör.– Det nya tillsatsmedelsreceptet är hårdare att mala. De förberedande beräkningarna visade sig stämma väl överens med verkligheten och vi hittade snabbt önskad nedmalningsgrad, säger Krister Taavoniku, forskningsingenjör.

Under två veckor i augusti har omkring 300 000 ton färdiga produkter producerats och nu är det dags för nästa testomgång. I oktober genomförs försök i LKAB:s experimentmasugn i Luleå.– MPBA är inte färdigutvecklad ännu. Det förberedande arbetet har haft stor betydelse för framgångsrika försök men det återstår mycket arbete, säger Martin Waara, forskningsingenjör.