Direktreducerande pellets vinnare på världsmarknaden

12 juli 2017

– Efterfrågan på DR-pellets är mycket stark. Våra befintliga kunder vill ha fler och snabbare leveranser samtidigt som vi får förfrågningar från nya, potentiella kunder, säger Roger Hahne, produktchef vid avdelningen för försäljning och logistik på LKAB.

 

Kulsinterverket KK3 i Kiruna är sedan några år tillbaka rustat för att endast produera DR-pellets för den globala marknaden.

– Det har bidragit till att vi blivit extra bra på just DR. Vi har skapat oss en stor erfarenhet och vet hur produkten reagerar i maskinen, säger Anders Björnström, verkschef för KK3.

DR-pelletsen skiljer sig väsentligt från övriga pelletsprodukter eftersom järnframställningen sker i direktreduktionsverk med naturgas som reduktionsmedel istället för i en masugn.Det innebär att vätgas, som ingår i naturgas, används i processen och inte koks som i masugnar.

– DR-pellets används i högkvalitativ stålframställning på grund av dess låga innehåll av bland annat koppar, nickel och krom, säger Anette Rönnebro, processingenjör vid KK3.

Anette Rönnebro

Det tar omkring ett dygn för en DR-kula att bli till, från anrikning till färdig produkt. Receptet består av en noga komponerad blandning av bentonit, dolomit och organiskt bindemedel för att ge mesta möjliga mervärde i kundens process.

– Direktreduktionspellets från LKAB är en ren produkt med låga halter av föroreningar och genererar en mindre slaggmängd i kundens process, säger Anders Björnström.

Från anrikningsverket skickas den färdigblandade slurryn till kulsinterverket och där tillsätts dolomit, som i sin tur färdigställer den kemiska sammansättningen.

– Därefter transporteras slurryn vidare till ett pressluftsfilter för avvattning, säger Anette Rönnebro.

När vattnet filtrerats bort tillsätts bentonit och organiskt bindemedel i blandaren.

– Bentonit och organiskt bindemedel tillsätts för att binda ihop kulan, säger hon.

När blandningen är klar är det dags för nästa processteg – rullhuset, där koncentratet omvandlas till kulor. Avslutningsvis ska kulorna brännas i graten och kiln och därefter kylas. Men innan kulorna är redo att lastas och skickas iväg ska de ytbehandlas med en så kallad coating.

– Coatingen fungerar som ett skyddande lager och motverkar att pelletsen kladdar ihop i kundens process, säger Anette Rönnebro.

Övervägande delen av LKAB:s DR-pellets går till Mellanöstern där skrotandelen i ljusbågsugnarna är låg. LKAB:s pellets är ett viktigt bidrag för att hålla nere slaggmängden och elförbrukningen. En kund på besök i Kiruna, som använder LKAB:s DR-pellets, är Nucor från USA. Nucor producerar järn från direktreduktionspellets som används för att förbättra stålkvaliteten från ljusbågsugnar, där man till större andelen använder skrot. Nucor producerar fyra miljoner ton järn årligen och målet är att öka produktionen ytterligare.

– En stor del av våra stålprodukter kräver högkvalitativa pellets och det är en av anledningarna till varför vi valt LKAB som leverantör, säger Brad True, chef för resursutveckling vid Nucor.