Cirkulär, fossilfri och giftfri mineralgödsel

29 juni 2021
Hand full of a powder-like material
Apatitkoncentrat utvinns redan i liten skala av LKAB i en pilotanläggning, det ska sedan förädlas vidare till fosforprodukter och sällsynta jordartsmetaller.

Under våren redovisade LKAB hur mycket fosfor som återfinns i våra mineralreserver, men vad kan det användas till?

Mineralgödsel är en förutsättning för det moderna jordbruket, det uppskattas att ungefär hälften av dagens produktion är beroende av det. Den näring som tillsätts till jorden i form av kväve, fosfor och kalium (kallas ofta NPK-gödsel efter de kemiska förkortningarna) tas upp av den gröda som växer där. EU är idag endast självförsörjande till 10 procent av fosfor, och en del av det importerade materialet innehåller föroreningar som kadmium. – Fosforgödsel används i jordbruket, det är en ändlig resurs som är livsnödvändig för livsmedelsproduktionen, som ofta innehåller kadmium. Om vi i Sverige kan få fram en egen produktion av fosfor utan kadmium så är det en fantastisk vinst utöver själva klimatnyttan, säger Svante Axelsson, som är agronom och nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Och just klimatnyttan är en annan viktig del i LKAB:s projekt, där den cirkulära affärsmodellen i kombination med de elektrifierade processerna ska göra produkterna fossilfria, vilket är viktigt för kunderna. – På vägen mot ett fossilfritt jordbruk är insatsvaror en viktig del. Livscykelanalyser av ett kilo vete visar att så mycket som en tredjedel av koldioxidavtrycket kommer från mineralgödsel, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen