Catella hjälper LKAB hitta nya fastighetsförvaltare

18 januari 2018

LKAB Fastigheter utreder möjligheten att sälja fastigheter ur sitt befintliga bestånd för att locka externa aktörer att etablera sig i Kiruna. Det handlar om sex fastigheter med totalt 344 lägenheter som är belägna i fyra områden i Kiruna: Jägarområdet, Lombolo, Luossavaara och Östermalm.

Det finns intresserade fastighetsbolag som vill vara med och bygga nytt i Kiruna men för att få en effektiv förvaltning krävs ett fastighetsbestånd som är tillräckligt stort. LKAB har därför anlitat Catella för att få en oberoende utvärdering av möjligheten att sälja delar av de hyresrätter som idag förvaltas av LKAB Fastigheter.

–Vi har gjort stora förvärv av hyresfastigheter och vill att fler är med och bygger för att ersätta de hyresrätter som så småningom ska försvinna. Det finns flera intressenter som hört av sig och vill etablera sig i Kiruna, säger Siv Aidanpää-Edlert, vd på LKAB Fastigheter.

En eventuell försäljning skulle innebära att aktörer köper delar av LKAB Fastigheters bestånd samt att de bygger nya hyresrätter, för att i egen regi kunna bygga upp en lokal förvaltningsorganisation med hög kvalitet och med tillräckligt många fastigheter att förvalta.

– I dagsläget har vi valt att vända oss till ett tiotal intressenter för att undersöka möjligheterna för en etablering. Fastigheterna ligger inte ute till allmän försäljning, säger Siv Aidanpää-Edlert.