Batteridrivna fordon ska göra gruvan koldioxidfri

31 maj 2022
Man i varselkläder framför stor truck
Kevin Hallin från LTH har fått utvärdera den batteridrivna underjordstrucken. Foto: Fredric Alm

I framtiden ska alla LKAB:s dieseldrivna fordon vara ersatta av koldioxidfria alternativ. Sedan länge har LKAB använt kabeldriva fordon men de kan ha begränsningar. I arbetet med att sätta en ny världsstandard för gruvbrytning testas nu två batteridrivna maskiner och fler är på väg in.

LKAB arbetar på alla plan för att göra hela produktionskedjan, från gruvdrift till färdig järnsvamp, koldioxidfri. En del i det arbetet är att ersätta alla dieseldrivna fordon med miljövänliga alternativ. Sedan några månader tillbaka utvärderas ovan jord en batteridriven gruvlastare och en batteridriven underjordstruck från Epiroc, MT42. Ytterligare fordon, en underjordstruck och en gruvlastare från Sandvik, två batterilastbilar från Scania samt ytterligare en underjordstruck från Epiroc är på väg in.

Bättre arbetsmiljö

Kevin Hallin från LTH var en av förarna som utvärderade underjordstrucken MT 42. Han ser inte att skillnaderna mellan denna truck och de dieseldrivna underjordstruckarna skulle påverka produktiviteten. Däremot är arbetsmiljön betydligt bättre.
– Det fanns överhuvudtaget inget buller. Maskinen var knäpptyst, vilket blir en stor positiv skillnad, berättar han.

MT 42:an kan inte komma upp i några högre hastigheter men det spelar mindre roll eftersom det inte krävs under jord. Den stora skillnaden ligger i hydrauliken.
– Eftersom den går på el så finns det alltid jämn kraft. Maskinen accelererar fort upp i hastighet oavsett hur mycket den är lastad. Det känns som om jag har luft på flaket, berättar Kevin Hallin.

I maj togs MT42:an som första batterifordon, ner i testgruvan Konsuln och det krävde en hel del förberedelser. Tekniken ser annorlunda ut då de batteridrivna fordonen har betydligt mer mjukvara än dieselfordonen.
– De kräver bland annat uppkoppling mot IT-nätet så det är ett stort tekniksprång vi gör, säger Karl-Fredrik Abel, projektledare för autonoma, smarta och koldioxidfria maskiner på LKAB.

För att kunna jobba storskaligt är det mycket som ska fungera. Fordonen måste anpassas efter LKAB:s krav och tillsammans med leverantörerna utvecklas fordonen allteftersom.