Bakterier ska rena processvattnet från sulfat

30 september 2019
Grupp människor

I Svappavaara har det pågått försök med en helt ny teknik för att rena LKAB:s utsläppsvatten från sulfat.

I det processvatten som släpps ut från LKAB:s anläggningar finns bland annat nitrat och sulfat. För att få bort nitratet finns redan känd teknik – nitratreduktion för att omvandla nitrat till kvävgas är väletablerat. Det som nu har testats i Svappavaara är en vidareutveckling av tekniken för att även få bort sulfatet. I slutet av augusti hölls öppet hus vid pilotanläggningen i Svappavaara för att visa upp den nya tekniken.

Det man nu testat är anaeroba, det vill säga syrefria, processer. Det här innebär att processvattnet, som först filtrerats på bland annat kalcium och större partiklar pumpas in i en reaktor.– I reaktorn har vi bärare täckta med en biofilm bestående av bakterier. Näringsämnen för bakterierna, i form av metanol och urinämnen, tillsätts och bakterierna behöver då bara en syrekälla till sin ämnesomsättning – i brist på löst syre i vattnet kommer de då söka upp de andra syrekällor som finns i vattnet, alltså nitrat och sulfat, och bryta ner det, förklarar Bertil Norén, forskningsingenjör.Sulfatet omvandlas därmed, helt på biologisk väg, till sulfid som kan separeras från processvattnet.

– Det sulfat som finns i vårt utsläppsvatten är en sidoprodukt från gruvbrytningen. Det finns i Anhydrit, i sidoberget. Det är väldigt viktigt att påpeka att LKAB:s utsläpp av sulfat hittills inte har påvisat någon känd negativ effekt, säger Bertil Norén.Skälen till att man trots det genomför de här försöken är flera: LKAB arbetar för att minimera påverkan på miljön så långt det är möjligt, sulfatvolymerna i utsläppsvattnet är förhöjda gentemot naturligt vatten och dessutom hoppas man kunna höja kvaliteten på processvattnet. Svappavaara-försöken, som görs tillsammans med Fortum Waste Solutions, är en del av ett ortsövergripande projekt där man testar olika reningstekniker för processvattnet. Bland annat pågår ett liknande försök med sulfatreduktion i Kiruna, och eventuellt blir det en pilot även i Malmberget under 2020.– Nu väntar analys och utvärdering av de här försöken och så får vi se vad det leder till. Förhoppningen är att det här ska kunna användas i full skala, säger Bertil Norén.