Års- och hållbarhetsredovisning 2010: Rekordår och tillväxt

31 mars 2011

LKAB:s Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2010 summerar företagets bästa resultat under bolagets jubileumsår, där firandet av 120 år fick en extra guldkant; 12,3 miljarder kronor.

LKAB:s Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2010 summerar företagets bästa resultat under bolagets jubileumsår, där firandet av 120 år fick en extra guldkant; 12,3 miljarder kronor.
– Årets resultat hade inte varit möjligt utan de strategiska investeringar i forskning och utveckling de senaste decennierna som har lagt grunden för LKAB:s nuvarande position som världens teknologiskt ledande tillverkare av järnmalmspellets, konstaterar Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef.

LKAB genomför just nu Sveriges största industriella investeringar i nya nivåer och gruvor i Malmfälten och fortsätter att satsa expansivt för att öka bolagets leveransvolym ytterligare.

Lars-Eric Aaro:
– Utvecklingen går nu vidare i investeringar i ökad kapacitet, och vi ser den närmaste framtiden an med stor tillförsikt. LKAB har under 2000-talet investerat 30 miljarder kronor i verksamheten och förfogar i dag över sex pelletsverk och ett effektivt logistiksystem. LKAB:s kunder växer och vi vill växa med dem för att behålla marknadsandelar och öka dem. Vi beräknar att inom cirka fem år ha uppnått en produktions- och leveranskapacitet på drygt 37 miljoner ton järnmalmsprodukter.

Noterbart:
• 2010 producerades 25,3 miljoner ton järnmalmsprodukter, totalt levererades 26 miljoner ton.
• LKAB:s investerar cirka 5-6 miljarder per år i den egna verksamheten under de närmaste åren.
• Nästan 3 miljarder kronor har avsatts för den påverkan som gruvverksamheten har på samhällena i Malmfälten.
• LKAB planerar att anställa cirka 1 200 personer de närmaste fem åren.
• Andelen kvinnor i koncernen ökade till 14,3 procent, andelen kvinnliga chefer till 17,8 procent.

Årsredovisningen som även innehåller hållbarhetsredovisningen finns publicerad som pdf-fil på lkab.com

Tryckt redovisning och engelsk version som pdf-fil beräknas finnas tillgängliga i samband med årsstämman den 27 april 2011.

För ev ytterligare information om Års- och hållbarhetsredovisningen kontakta Lotta Fogde, kommunikationsdirektör 070-373 81 70 alternativt Christina Niemi Autio, avdelningschef Information 070-342 10 41.