Affärsmöjligheter för miljardbelopp

20 december 2018
byggarbetsplats

De kommande 15 åren ska 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalyta byggas upp på nytt i Kiruna och Gällivare till följd av samhällsomvandlingarna, samma volym ska avvecklas. Projektsummorna beräknas uppgå till cirka åtta miljarder kronor i LKAB:s projekt.

– Det krävs stora mängder arbetskraft inom bygg- och anläggningssektorn i Malmfälten den närmaste tiden med långsiktiga affärsmöjligheter som följd, säger Stefan Holmblad, avdelningschef för LKAB:s samhällsomvandlingsprojekt.

För LKAB är det cirka 50 samhällsomvandlingsprojekt som ska ut på anbud de närmaste åren. Både bygg-, mark-, anläggnings-, flytt- och rivningsprojekt är aktuella, utöver det tillkommer projekt hos kommunerna samt projekt inom LKAB:s gruvverksamhet och logistik. LKAB samarbetar med kommunerna för att sammanställa och förtydliga volymen av den gemensamma projektportföljen i samhällsomvandlingarna så det ska vara överskådligt att se det antal leverantörer som behövs i fortsättningen.– Det är viktigt att vi är konkreta med vilka projekt som är på gång och när i tid så våra leverantörer kan fatta strategiska beslut och se den affärspotential som finns på båda orter. Vi välkomnar både lokala, nationella och internationella entreprenörer – stora som små, säger Victoria Aidanpää, projektchef LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna.

En bättre överblick och samordning kring den mängd volymer som ska byggas upp och avvecklas har varit önskvärt från entreprenörerna för att räkna på den långsiktiga lönsamheten. Utmaningarna har varit att synka samtliga projekt mellan kommunerna och LKAB.– Vi försöker hitta synergier och tidsmässigt planera projekten så att vissa ska löpa parallellt och andra starta i anslutning till varandra. Då kan entreprenörerna göra klart ett jobb och sedan flytta personalen till nästa projekt och även samordna projekt mellan orterna, säger Elena Ström, projektchef på LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget.

Det är inte bara byggföretag som LKAB hoppas ska få upp ögonen för affärsmöjligheterna i Malmfälten, det behövs bland annat elfirmor och VVS-firmor också. Många kompetenser krävs för att bygga upp helt nya stadsdelar.