2021 ger utdelning till LKAB:s anställda

29 april 2022
Foto: Mamad Hormatipour

Vid LKAB:s årsstämma 28 april fastställdes att alla anställda får ta del av 2021 års rekordvinst med ett utfall på mellan 20 000 kr och 32 000 kr per anställd. Sedan tidigare har LKAB även beslutat att ändra belöningssystemet och höja maxbeloppet från 40 000 till 60 000 kr per person och år.

2021 gjorde LKAB en rekordvinst med 22,6 miljarder efter skatt med en omsättning på 48,8 miljarder. Som ett resultat av det får alla våra tillsvidareanställda, exklusive koncernledning och chefer för koncernstaber som är direktrapporterande till vd, ta del av rekordvinsten. Maxutfallet för belöningen är 40 000 kr, där de anställda i år kommer att få mellan 20 000 kr och 32 000 beroende på bland annat vilket affärsområde eller stab de tillhör.

LKAB:s belöningssystem ska stimulera viktiga parametrar för företaget som avkastning på eget kapital, produktions- och leveransvolymer, samt arbetsmiljö. Gemensamt arbete som leder till uppfyllda parametrar som belönas genom utdelning till anställd. 

En grundförutsättning är att resultatet är positivt efter avsatt utdelning. Belöningssystemet delas in i två delar, en koncerngemensam del och en del kopplad till respektive affärsområde och koncernstab.

Nytt motivationsprogram

Från och med 2022 förändras LKAB:s belöningssystem och byter namn. Det uppdaterade motivationsprogrammet har en tydligare koppling till företagets värderingar och uppfyllande av den nya strategin. Det högsta beloppet som kan utfalla höjs dessutom från 40 000 kr till 60 000 kr per person och år.

Belöning per person för 2021 uppgår till:                                           

Koncernstaber – 22 694 kr

Affärsområde Specialprodukter – 32 000 kr

Affärsområde Järnmalm:

Staber Järnmalm – 21 482 kr

Kiruna – 20 000 kr

Malmberget – 25 926 kr

Svappavaara – 20 000 kr

 Logistik – 21 482 kr

För år 2021 gäller belöningssystemet därmed för följande delar av LKAB-koncernen: