2010 ett rekordår för LKABs leveranser

7 januari 2011

Fjolåret blev decenniets bästa leveransår för LKAB. 26 miljoner ton förädlade järnmalmsprodukter av pellets och fines levererades från LKABs hamnar. Det är den högsta siffran som LKAB presterat hittills under 2000-talet.

2010 blev även ett rekordår för pelletsproduktionen. LKAB levererar numera enbart förädlade järnmalmsprodukter.
– LKABs produkter har mött en mycket stor efterfrågan under 2010, där den nya klimatsmarta LKAB Green Pellets tar marknadsandelar. Vi hade kunnat leverera ännu mer om vår kapacitet varit högre. Därför satsar vi på fortsatt expansion, säger Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef vid LKAB.

LKABs rekordleveranser för 2010 följer på de senaste årens målmedvetna och strategiska investeringar i mångmiljardklassen: Pelletsverken med bl a KK4 i Kiruna och MK3 i Malmberget gör att LKAB idag kan förädla all malm från sina gruvor till nischprodukter för högpresterande stål.

En ny hamnanläggning i Narvik med ökad kapacitet för utlastning och minskad miljöpåverkan invigdes för drygt ett år sedan.

Nya energieffektiva lok och nya 100-tons vagnar specialdesignade för vinterklimat har bidragit till att 2010 års leveranser överträffat våra mål, trots tidvis svåra väderförhållanden.

Den enda större produktionsstörningen inträffade vid en åskbrand i ett ställverk vid Torneträsk station på Malmbanan i början av juli. Det ställde den ansträngda trafiksituationen på Malmbanan i bokstavlig blixtbelysning. LKAB tappade betydande leveranser tills trafiken kunde återställas i november 2010.

I maj 2010 öppnades LKABs första nya järnmalmsgruva sedan 1960-talet, då dagbrottet Gruvberget i Svappavaara togs i drift. Före 2015 planerar LKAB att öppna ytterligare två dagbrott i Svappavaaraområdet, i syfte att uppnå en leveranskapacitet på 37 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter årligen.

För ytterligare information: Kontakta Lars-Eric Aaro, vd, tel: +46 70 373 81 06 eller Markus Petäjäniemi, marknadsdirektör, tel: +46 70 373 81 96.