System för inköp och dokument

Vi har nya system för inköp och distribution av dokument som tekniska instruktioner och uppförandekoden för leverantörer. Så här fungerar det.

Vi strävar alltid efter att förbättra både våra interna processer och service till leverantörer och kunder. Just nu är vi mitt uppe i två stora systemuppgraderingar som vi hoppas ska förenkla våra leverantörers kontakter med LKAB.

Inköp och upphandlingar övergår vi till nya system under 2022. Vi har redan flyttat våra upphandlingar och kommer att utveckla vår plattform i den nya miljön allteftersom.

I LKAB – Dokument och anvisningar hittar du de dokument och andra filer som tidigare publicerats i listor på vår webbplats. Det är lättare att både bläddra och söka efter den information du behöver, oavsett om du letar efter utrymningsvägar eller instruktioner om till exempel elinstallationer, parkering och tankning.

Så använder du systemen

Läs mer om hur du använder våra nya system för inköp och dokument som handböcker.