LKAB Akademi

Genom stiftelsen LKAB Akademi kan skolor i Gällivare, Kiruna och Narvik ansöka om finansiering av pedagogiska utvecklingsprojekt och aktiviteter som stärker ungas intresse för teknik, matematik och naturvetenskap.

För att projekten ska vara kvalificerade för stöd behöver de syfta till kompetensutveckling för lärare och elever samt främja den totala utvecklingen i skolorna.

Barn- och utbildningsförvaltningar samt förskolor och skolor i Kiruna, Gällivare och Narvik kan ansöka om bidrag för övergripande projekt och utbildningsinsatser. I ansökningarna ska eleverna, i möjligaste mån, ha varit delaktiga i idén som ansökan gäller.

Ansökningarna ska inte användas till ordinarie verksamhet utan avse utveckling eller utökning av den verksamhet som redan förekommer. Sponsring till föreningar och företag omfattas inte av LKAB Akademi. Ung Företagsamhet kan inte heller få stöd eftersom vi redan sponsrar UF-verksamheten i Norrbotten.

Kollegor som samarbetar
Foto: Andreas Lind

Ansök om finansiering

Det är viktigt att ansökningarna kommer från verksamheterna och är väl förankrade. Innan de skickas in till LKAB så ska alla ansökningar ha godkänts internt av närmast ansvarig inom skolan/förskolan. Elevinitiativ godkänns av lärare, lärarinitiativ godkänns av rektor och ledningsinitiativ godkänns av skolchef.

Bank eller plus-/bankgiro

* Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Har du frågor om LKAB Akademi?

Kontakta oss på akademi@lkab.com

Styrgruppsmöten 2024

LKAB Akademi har styrgruppsmöten den 1 februari, 11 april, 30 maj, 13 juni, 12 september, 14 november och den 12 december.