Tack för ditt tävlingsbidrag!

Vinnare presenteras i kommande nummer av LKAB Framtid.